Rahastopääoma kasvoi lähes 70 miljardiin euroon

Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi helmikuussa yhteensä 1,8 miljardia euroa. Uutta pääomaa rahastoihin sijoitettiin 663 miljoonaa euroa. Loput 1,2 miljardia oli kurssinousun vaikutusta.  Rahastopääoma oli kuun lopussa yhteensä 69,5 miljardia euroa.

​Osakerahastojen pääoma kasvoi helmikuussa 4,3 prosenttia, eli miljardi euroa. Uutta pääomaa osakerahastoihin sijoitettiin 294 miljoonaa euroa. Markkinakehitys puolestaan kasvatti pääomaa 725 miljoonaa euroa. Suhteellisesti eniten uutta pääomaa keräsivät Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot. Tämän rahastoluokan pääoma kasvoi helmikuussa 50,3 prosenttia. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli helmikuun lopussa 24,6 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma pieneni 88 miljoonaa euroa (-0,4 %) ollen kuukauden lopussa 21,6 miljardia euroa. Rahastoista lunastettiin 268 miljoonaa euroa. Positiivinen kurssikehitys puolestaan kasvatti pääomaa 181 miljoonalla eurolla. Eniten pääoma pieneni euroalueen luokiteltujen yrityslainojen luokassa (274 miljoonaa euroa).

Lyhyen koron rahastojen pääomat kasvoivat helmikuussa 495 miljoonaa euroa (4,7%). Kasvusta uutta pääomaa oli 420 miljoonaa euroa. Kurssikehityksen vaikutus oli 75 miljoonaa euroa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 11,1 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma kasvoi helmikuussa 399 miljoonaa euroa (3,9 %). Uusia rahasto-osuuksia merkittiin 210 miljoonalla eurolla. Loput 189 miljoonaa euroa oli positiivisen kurssikehityksen ansiota. Kokonaisuudessaan yhdistelmärahastojen pääoma oli kuun lopussa 10,6 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine-, ym. rahastot) pääoma nousi 0,6 prosenttia ja oli kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Helmikuun aikana tuottoisin rahastoluokka oli Japaniin sijoittavien osakerahastojen luokka 5,3 prosentin tuotolla. Vuoden tarkastelujaksolla tuottavin oli kulutushyödykkeiden ja päivittäistavaroiden luokka 22,7 prosentin vuosituotolla. Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka oli terveydenhoitoon sijoittavien rahastojen luokka 9 prosentin vuotuisella tuotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 3,5).

Rahastoraportti
Markkinakatsaus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat