Rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen siivittämänä

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa nettomääräisesti yhteensä 87 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 115,1 miljardia euroa.

​Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 318 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet yli 1,5 miljardia euroa, huolimatta osakekurssien vahvasta noususta. Varoja on siirretty lyhyen koron rahastoihin, joihin kertyi maaliskuussa 164 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 167 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2019

Osakerahastot

-318

-1 541

43 169

Yhdistelmärahastot

-1

-74

23 335

Pitkän koron rahastot

75

465

29 445

Lyhyen koron rahastot

164

62

13 777

Vaihtoehtoiset rahastot

167

237

5 354

YHTEENSÄ

87

-852

115 081

Suotuisa markkinatunnelma jatkui maaliskuussa. Sekä korko- että osakesijoittajat ovat alkuvuoden nauttineet hyvistä tuotoista. Osakekurssit nousivat ja samaan aikaan pitkät korot laskivat, mikä teki arvonnousua molempiin omaisuuslajeihin. Osakemarkkinat ovat nousseet rahapolittikan suunnan muututtua ja loppuvuoden synkän näkymän korjaannuttua, vaikka talousdata on ollut heikohkoa. Pitkien korkojen lasku kuitenkin kertoo makrotalouden näkymien synkentyneen. Yhdysvalloissa korkokäyrä, eli pitkien (10v.) ja lyhyiden (3kk) korkojen erotus, käväisi negatiivisena, mitä on yleensä pidetty taantuman ennusmerkkinä. Myös Saksan valtion 10 vuoden korko painui negatiiviseksi.

Rahapolitiikan kiristystoimien lopettaminen selittää osakekurssien nousua, samoin Kiinan elvytystoimet. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ei nosta enää ohjauskorkoaan tänä vuonna. Lisäksi Fed päätti lopettaa taseensa supistamisen ensi syyskuusta alkaen. Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti uusista pankkien rahoitusoperaatioista maaliskuussa. Rahapolitiikassa voidaan katsoa tapahtuneen käänne kevyempään suuntaan, mikä on positiivista osakemarkkinoiden näkökulmasta.

”Kevyemmän rahapolitiikan vaikutukset markkinatunnelmaan ovat olleet alkuvuonna huomattavat. Talouskasvun vauhti kuitenkin lopulta ratkaisee, mihin suuntaan tästä mennään. Nyt tasapainoillaan kasvunäkymien, rahapolitiikan ja poliittisten riskien kanssa”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 144 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Japaniin sijoittavat rahastot, yhteensä 137 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 17,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-60

-143

4 873

1,4 %

Pohjoismaat

-28

-181

4 304

4,7 %

Eurooppa

-98

-291

5 987

1,2 %

Pohjois-Amerikka

-96

-205

6 421

15,3 %

Japani

-137

-155

1 026

-0,5 %

Tyynenmeren alue

18

18

505

3,7 %

Kehittyvät markkinat

-70

-309

5 738

-0,6 %

Maailma

144

-295

12 902

9,2 %

Toimialarahastot

10

19

1 413

17,6 %

YHTEENSÄ

-318

-1 541

43 169

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 81 miljoonaa euroa. Myös kehittyvät korkomarkkinat kiinnostavat. Sen sijaan euroalueen valtionlainat ja luokitellut yrityslainat menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalit luokitellut yrityslainat 3,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-52

1

5 551

1,87 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-49

-23

9 643

0,84 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

33

213

2 924

0,74 %

Valtioriski maailma

0

-9

168

0,99 %

Luokitellut yrityslainat maailma

81

184

5 230

3,65 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-5

-12

2 467

1,84 %

Kehittyvät markkinat

66

110

3 461

0,46 %

YHTEENSÄ

75

465

29 445

Rahastoraportti, maaliskuu 2019

Markkinakatsaus, maaliskuu 2019