Rahastopääoma kasvussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 103 miljoonaa euroa lisää uusia varoja.
  • Rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli heinäkuun lopussa 141 miljardia euroa.

Heinäkuussa uusia pääomia sijoitettiin pitkän koron rahastoihin 113 miljoona euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 50 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 16 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 11 miljoonaa euroa uusia pääomia. Osakerahastoista lunastettiin 87 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.7.2022
Osakerahastot-87-50256 826
Yhdistelmärahastot5028430 659
Pitkän koron rahastot113-1 22728 557
Lyhyen koron rahastot16-2 21215 680
Vaihtoehtoiset rahastot111838 811
YHTEENSÄ103-3 473140 533

Heinäkuussa keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat. Pitkien korkojen laskun myötä osakkeiden arvostuskertoimet nousivat. Maailmantalouden kasvun ennustetaan kuitenkin hiipuvan, mikä lisää epävarmuutta osakemarkkinoilla pidemmällä aikavälillä. Euroopan keskuspankki nosti heinäkuussa ohjauskorkoja ja rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi. Euroopassa sodan heijastusvaikutukset näkyvät laajasti.

Korkosijoittajalle heinäkuu oli pitkästä aikaa tuottoisa. Pitkät korot laskivat, mikä vaikutti pitkän koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Korot nousivat koko alkuvuoden, joten korot ovat suhteessa edelleen korkealla tasolla. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korko oli heinäkuussa vuoden 2014 tasolla ja lyhyistä koroista 3 kuukauden euribor nousi plussan puolelle.

”Heinäkuu tarjosi pitkästä aikaa korko- ja osakesijoittajalle tuottoja. Euroalueen korkomarkkinat hinnoittelevat nyt herkästi Euroopan keskuspankin mahdollisuutta nostaa ohjauskorkoja hiipuvan talouskasvun ympäristössä. Epävarmuus on lisääntynyt korko- ja osakemarkkinoilla pidemmällä aikavälillä. Pitkäjänteinen kuukausisäästäjä on kuitenkin tottunut siihen, että sijoittamiseen ja säästämiseen sisältyy nousuja ja laskuja”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin ainoastaan toimialarahastoihin ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin yhteensä 35 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kaikista muista osakerahastoluokista yhteensä 122 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,33). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.7.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi4-2095 941-17 %
Pohjoismaat-40-1387 792-15 %
Eurooppa-29-4495 634-8 %
Pohjois-Amerikka-161198 0955 %
Japani-2876658-6 %
Tyynenmeren alue-31311 090-6 %
Kehittyvät markkinat-1-1375 008-11 %
Maailma-517021 035-2 %
Toimialarahastot31-651 573-4 %
YHTEENSÄ-87-50256 826 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin lähes kaikkiin rahastoluokkiin yhteensä 143 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin ainoastaan globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 30 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 0,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kaikkien rahastoluokkien Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.7.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR55705 450-8,9 %
Luokitellut yrityslainat EUR33-4798 726-9,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR45-1163 299-8,7 %
Valtioriski maailma6542190,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma-30-5076 593-4,7 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma031 545-6,8 %
Kehittyvät markkinat5-2522 726-8,9 %
YHTEENSÄ113-1 22728 557 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan