Rahastopääoma kesäkuun lopussa 59,5 miljardia

Sijoitusrahastojen pääoma nousi  kesäkuussa 800 miljoonaa euroa ollen  kuun lopussa 59,5 miljardia euroa. Pääoman noususta uutta pääomaa oli 200,1 miljoonaa euroa ja kurssien noususta johtuvaa kasvua 621,5 miljoonaa euroa.

Osakerahastojen pääoma oli kesäkuussa 19,2 miljardia euroa. Osakerahastoista sijoittajat suorittivat nettolunastuksia 181,5 miljoonaa euroa. Osakekurssien noustessa osakerahastojen pääoma kuitenkin kasvoi 0,7 prosenttia. Kurssinousun vaikutus oli 309,8 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 4,4 prosenttia 18,8 miljardiin euroon. Näihin rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 391 miljoonaa euroa. Myös pitkän koron rahastojen arvot nousivat 403,3 miljoonaa euroa. Erityisesti euroalueen valtionlainarahastot (193 milj. €) ja globaalien luokiteltujen yrityslainojen rahastot (220 milj. €) keräsivät uusia sijoituksia.

Lyhyen koron rahastoista tehtiin nettolunastuksia 41,7 miljoonaa euroa. Myös rahastojen arvot laskivat korkomarkkinoiden mukana 216 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli kesäkuun lopussa 11,7 miljardia euroa. Rahastopääoman lasku oli  2,2 prosenttia.

Yhdistelmärahastojen pääoma nousi 1,7 prosenttia ollen kesäkuun lopussa 8,5 miljardia euroa. Uutta pääomaa tästä oli 107 miljoonaa euroa ja kurssinousua oli 36,2 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma kasvoi prosentilla ollen kuun lopussa 1,4 miljardia euroa.

Kesäkuun tuottoisin rahastoluokka oli Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavien osakerahastojen luokka 5,2 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkastelujaksolla parhaiten tuotti terveydenhoitoon sijoittavien osakerahastojen luokka 16,8 prosentin vuosituotolla.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut euroalueen valtioriskiä sisältävien pitkän koron rahastojen luokka 4,9 prosentin vuotuisella tuotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka on puolestaan globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 1,3).

Lisätiedot:
johtava lakimies Jari Virta, puh 020 7934252

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat