Rahastopääoma ylitti lokakuussa 64 miljardia

Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi lokakuussa yhteensä 444 miljoonaa euroa. Uutta pääomaa rahastoihin sijoitettiin 653 miljoonaa euroa. Kurssimuutoksen vaikutus oli puolestaan negatiivinen pienentäen rahastopääomaa 209 miljoonalla eurolla. Rahastopääoma oli lokakuun lopussa yhteensä 64,2 miljardia euroa.

​Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 335 miljoonaa euroa. Näin ollen osakerahastojen pääoma nousi hieman (0,7 %), vaikka kurssimuutoksen vaikutus oli 191 miljoonaa euroa negatiivinen. Osakerahastojen pääoma oli lokakuun lopussa 21,4 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 400 miljoonaa euroa, eli 1,9 prosenttia, ollen kuun lopussa 21,2 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 282 miljoonaa euroa, minkä lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti pääomia 118 miljoonalla eurolla. Erityisesti globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoitettiin uutta pääomaa.

Lyhyen koron rahastojen pääomat laskivat lokakuussa yhden prosentin, eli 115 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 10,8 miljardia euroa. Pääomien lasku aiheutui sekä nettolunastuksista että kurssikehityksestä.

Yhdistelmärahastojen pääoma nousi negatiivisesta kurssikehityksestä huolimatta 0,5 prosenttia ollen lokakuun lopussa 9,4 miljardia euroa. Uusia rahasto-osuuksia merkittiin 98 miljoonalla eurolla. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma laski 2,1 prosenttia ja oli kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Lokakuun tuottoisin rahastoluokka oli kulutushyödykkeisiin ja päivittäistavaroihin sijoittavien rahastojen luokka kahden prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkastelujaksolla parhaiten tuotti terveydenhoitoon sijoittavien osakerahastojen luokka 26,7 prosentin vuosituotolla.

Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut globaalien luokiteltujen yrityslainojen luokka 5,6 prosentin vuotuisella tuotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka on ollut euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 3,3).

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat