Rahastosijoittajilla hyva tuottovuosi

Suomalaiset sijoitusrahastot saivat viime vuonna runsaasti uutta pääomaa.  Vuosi 2012 oli hyvä myös rahastosijoittajan saamien tuottojen näkökulmasta. Johtava lakimies Jari Virta Finanssialan Keskusliitosta (FK) sanookin, että käänne positiivisempaan suuntaan näyttäisi nyt tapahtuneen. Tulevaisuuden tuotot toki riippuvat markkinoiden kehityksestä. 

​Suomalaiset sijoitusrahastot tuottivat keskimäärin hyvin, vaikka tuotto luonnollisesti vaihteli rahaston sijoituskohteiden mukaan. Rahastojen tuottoluvuissa on huomioitu rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot.

Tuottoisimpia rahastoja olivat rahastopääoman määrällä painotettuna osakerahastot, jotka tuottivat keskimäärin 16,2 prosenttia. Maantieteellisesti tarkasteltuna parhaiten tuottivat pohjoismaisiin yhtiöihin sijoittavat osakerahastot, joiden keskimääräinen vuosituotto oli 20,7 prosenttia. Myös pitkän koron rahastot menestyivät erittäin hyvin ja tuottivat keskimäärin 12,8 prosenttia vuodessa. Pitkän koron rahastoista parhaiten tuottivat euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot, joiden vuosituotto ylsi keskimäärin 21,6 prosenttiin. Lyhyen koron rahastojen tuotto jäi ennätysalhaisen korkotason myötä pieneksi. Vuosituotto ylsi kuitenkin rahastopääomalla painotettuna keskimäärin 4,2 prosenttiin ja ylitti näin selvästi lyhyet euribor-korot.

”Kulujen jälkeenkin sijoitusrahastot kartuttivat viime vuonna varsin mukavasti sijoittajien varallisuutta. Kulut toki vaihtelevat rahastoluokittain ja rahaston toimintaperiaatteiden mukaan. Tyypillisesti korkeamman riskin osakerahastoissa kulut ovat suuremmat kuin korkorahastoissa. Keskimäärin kulut ovat noin 0,5 – 2 prosenttia rahaston pääomasta. Taso on Suomessa suurin piirtein sama kuin Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa”, kertoo Jari Virta.

Rahastosijoittamisen keskeisin ominaisuus on sijoitusten automaattinen hajautus. Rahastojen kautta on myös mahdollista päästä sellaisille markkinoille, jotka muuten eivät ole helposti yksityisen sijoittajan saatavilla.

”Rahastoja säännellään ja valvotaan tarkkaan. Lisäksi sijoittajansuoja on korkea. Kaikki tämä palvelu maksaa ja vaikuttaa siten perittäviin palkkioihin. Palvelun taso on kuitenkin sijoittajan valittavissa, sillä tarjolla on eri tyyppisiä ja hintaisia rahastoja. Rahastoille on ominaista, että sijoittaja jää paitsi yksittäisten sijoituskohteiden valinnan tuomasta jännityksestä. Monen mielestä voi olla helpottavaa, ettei aamun pimeydessä ja räntäsateessa lasta hoitoon viedessä tarvitse pohtia sijoitusten analysointia ja kaupankäynnin ajoitusta”, toteaa Virta.

Tietoa rahastojen kuluista saa muun muassa rahastojen avaintietoesitteistä sekä FK:n kuukausittain julkaisemasta rahastoraportista.

Lue myös:
Sijoitusrahastoihin runsaasti uutta pääomaa
Rahastoraportti
Markkinakatsaus

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat