Rahastosijoittaminen piristyi helmikuussa

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 57,7 miljardista eurosta 59,6 miljardiin euroon. Kasvu perustui sekä suotuisaan markkinakehitykseen (1,4 mrd €) että positiivisiin nettomerkintöihin (523,3 milj. €). Vuoden 2012 alusta yhteenlaskettu rahastopääoma on kasvanut 4,2 miljardia euroa (7,7 %).

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 1,5 miljardia euroa päätyen 21,4 miljardiin euroon. Uutta pääomaa virtasi osakerahastoihin yhteensä 456,5 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyvien markkinoiden rahastoihin (387,0 milj. €).

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin helmikuussa 337,3 miljoonaa euroa. Sijoittajat allokoivat varojaan erityisesti Euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (261,6 milj. €) sekä Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin (51,5 milj. €). Kehittyvien markkinoiden pitkän koron rahastot sen sijaan eivät kiinnostaneet sijoittajia ja tästä luokasta lunastettiin pääomia 63,1 miljoonaa euroa.

Sijoittajat jatkoivat helmikuussa varojensa siirtoa lyhyen koron rahastoista tuottavampiin rahastoluokkiin. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin pääomia helmikuussa 295,1 miljoonaa euroa. Negatiiviset nettomerkinnät koskivat sekä käteisrahastoja (123,1 milj. €) että rahamarkkinarahastoja (330,2 milj. €), kun taas muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 158,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vuoden alusta lyhyen koron rahastoista on lunastettu yhteensä jo noin miljardi euroa.

Yhdistelmärahastot keräsivät uutta pääomaa 9miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) sijoitettiin helmikuussa 15,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Helmikuun tuottoisin rahastoluokka oli Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka 7,5 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli terveydenhoitotoimialalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 11,5 prosenttia.

Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli pitkän koron rahastojen Euroalueen valtioriski (Sharpe 1,1). Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 8 prosentin vuotuisella tuotolla.

Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat