Rahastoyhtiöille ohje omistajaohjauksesta

​Finanssialan Keskusliitto (FK) on laatinut jäsenilleen rahastoyhtiöiden omistaja-ohjausta koskevan suosituksen. Sen tavoitteena on edistää avoimuutta omistajaohjaukseen liittyvissä kysymyksissä.

Suosituksella kannustetaan rahastoyhtiöitä osallistumaan omistajaohjaukseen ja tuodaan esille ne tavat, joilla rahastoyhtiöt voivat valvoa osuudenomistajien etuja erityisesti suomalaisten osakeyhtiöiden toiminnassa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä rahasto-osuuksien arvonkehitys.

FK:n suositus korvaa aikaisemman Sijoitusrahastoyhdistyksen ohjeen ja se vastaa myös Euroopan sijoitusrahasto- ja omaisuudenhoitoyhdistys Efaman ohjetta, jonka FK Efaman jäsenenä on hyväksynyt.

FK suosittaa jäsenilleen uuden ohjeen noudattamista 1.7.2012 alkaen.