Rahoituksen saatavuutta ei pidä heikentää

Valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmä esitti perjantaina 5.2.
julkistetussa raportissaan, että Suomeen tarvitaan uusi väline, ns.
järjestelmäriskipuskuri, rahoitusjärjestelmän vakauden vahvistamiseksi.
Finanssialan Keskusliiton (FK) mielestä sellaiselle ei ole tarvetta. Nykyisessä
heikossa taloustilanteessa tulisi välttää kaikkia kansallisia toimia, jotka
heikentävät rahoituksen saatavuutta tai nostavat sen hintaa.

​Ryhmä ehdottaa lainmuutosta, joka antaisi Finanssivalvonnalle mahdollisuuden asettaa pankeille ns. järjestelmäriskipuskurivaatimuksen. Vaatimus lisäisi pankeilta edellytettävien omien varojen määrää.

Pankkien pääomavaatimuksia ja muuta sääntelyä on viime vuosina tiukennettu tuntuvasti ja uutta sääntelyä ollaan parhaillaan valmistelemassa kansainvälisellä tasolla. FK:n mielestä raportissa ei osoiteta riittävän selkeästi, että Suomessa olisi aito tarve järjestelmäriskipuskurin käyttöönotolle.

”Nyt on syytä ottaa aikalisä tämän asian valmistelussa. Pankkisääntelyä on koko ajan tulossa lisää samalla, kun pankit yrittävät sopeutua jo tehtyihin päätöksiin. Vaarana on, että uudet sääntelyhankkeet heikentävät rahoituksen saatavuutta tai nostavat sen hintaa. Käytännössä suurin korotuspaine kohdistuisi uusiin luottoihin, koska olemassa olevien lainojen marginaaleihin ei yleensä voi puuttua”, FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila toteaa.

Mattila muistuttaa, että uuden sääntelyn vaikutus alkaa näkyä pankkien toiminnassa hyvin nopeasti, jos lainsäädännön valmistelu käynnistyy. ”Pankit joutuvat ennakoimaan tulevaa sääntelyä, koska esimerkiksi myönnetyt lainat voivat olla niiden taseissa parikymmentä vuotta. Nyt ei kannata hötkyillä vaan asiaa on pohdittava rauhassa.”

Järjestelmäriskipuskuria ja muita makrovakausvälineitä koskeva sääntely on tällä hetkellä EU:ssa varsin epäyhtenäistä. Myös välineiden käytössä ja käyttötarkoituksissa on selviä maakohtaisia eroja. Mattilan mielestä olisi tärkeää, että kansallisten viritelmien sijaan pyrittäisiin EU-tason harmonisointiin.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat