Rahoitus- ja vakuutusaloille neuvottelutulos

Rahoitus- ja vakuutusaloille on tänään 25.10.2013 saavutettu neuvottelutulos.

​Finanssialan Keskusliitto, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Ammattiliitto Nousu hyväksyivät tänään 25.10.2013 neuvottelutuloksen rahoitusalalle. Myös Finanssialan Keskusliiton ja Vakuutusväen Liiton kanssa saatiin tänään aikaan neuvottelutulokset.

”Molemmat sovituista neuvottelutuloksista ovat työmarkkinakeskusjärjestöjen 30. elokuuta allekirjoittaman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia”, toteaa Finanssialan Keskusliiton työmarkkinatoimikunnan puheenjohtaja Teija Sarajärvi.

Lisätietoja:
FK:n työmarkkinajohtokunnan puheenjohtaja Teija Sarajärvi, puh. 040 703 5216.