Rahoitusala ja vakuutusala raamissa

Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimusosapuolet ovat sopineet raamiratkaisun mukaiset työehtosopimukset.

Rahoitusala

Palkkoja korotetaan 1.11.2011 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 %. Mikäli raami syntyy, 1.1.2012 maksetaan kertaerä, joka kokoaikaisen osalta on 150 euroa. 1.12.2012 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,3 % ja palkkakeskusteltavalla erällä, jonka suuruus on 1,6 %.

Vakuutusala

Palkkoja korotetaan 1.10.2011 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 %. Mikäli raami syntyy, 1.1.2012 maksetaan kertaerä, joka kokoaikaisen osalta on 150 euroa. 1.11.2012 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,3 % ja palkkakeskusteltavalla erällä, jonka suuruus on 1,6 %. Kenttämiehet saavat vastaavat korotukset yleiskorotuksina.

Rahoitus- ja vakuutusalan sopimukset sisältävät taulukkopalkkojen korotuksia, tekstimuutoksia, lisien korottamisia sekä raamiratkaisun mukaisia kirjauksia.​