Rahoitusala myös kiky-sopimukseen

Rahoitusalan työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat
keskiviikkoiltana kiky-ratkaisua koskevan neuvottelutuloksen. Sovun syntymisen
myötä koko finanssiala on mukana kilpailukykysopimuksessa. Rahoitusalan
sopimuksen piirissä on noin 28 000 pankki- ja rahoitusalan työntekijää.
Vakuutusalalle ratkaisu löydettiin jo kesäkuun alussa. Vakuutusalan sopimukseen
kuuluu noin 12 000 toimihenkilöä.

”Arvostamme, että neuvottelutulos lopulta syntyi myös rahoitusalalle. Tällä sovulla on ratkaiseva vaikutus kiky-sopimuksen kattavuuteen ja sitä kautta hallituksen lupaamaan tuloveronkevennysten suuruuteen”, finanssialan sopimusneuvotteluista vastaava varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto Paltasta korostaa.

Aarto kertoo, että neuvotteluja hidastanut kysymys lisäeläkejärjestelmästä siirrettiin pois työehtosopimuspöydästä. Sen käsittelyä jatketaan tarvittaessa myöhemmin erillisenä asiana. ”Olisi ollut valitettavaa, että koko ala olisi jäänyt ulos kikystä sopimukseen kuulumattoman asian takia.” Varsinaisen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta osapuolten välillä oli jo alkukesästä alustava yhteisymmärrys.

Finanssialan Keskusliitto (FK), Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Nousu ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN sopivat, että työaika pitenee 24 tunnilla ensisijaisesti paikallisesti sovittavin tavoin ja toissijaisesti viikoittaista työaikaa pidentämällä. FK ja Vakuutusväen liitto sopivat, että säännöllinen työaika pitenee 24 tunnilla vuodessa vastaavin periaattein kuin rahoitusalalla.

”Nyt tehdyt ratkaisut tukevat kilpailukykyä, työaikojen joustoja ja asiakaspalveluaikojen laajentamista. Toivottavasti nyt tehdyt sopimukset tukevat aloitettua yhteistyötämme työhyvinvoinnin sekä alan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi”, Aarto toteaa.

Finanssialan Keskusliitto (FK) vastaa rahoitus- ja vakuutusalan työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta. Palvelualojen työnantajat PALTA hoitaa käytännön työmarkkinatoiminnan, josta on sovittu liittojen kesken yhteistyösopimuksella.

FK solmii pankkeja sekä rahoitus- ja korttiyhtiöitä sitovan rahoitusalan työehtosopimuksen Ammattiliitto Pro ry:n, Ammattiliitto Nousu ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kanssa. Vakuutusväen Liitto VvL ry:n kanssa FK solmii vakuutusalaa sitovan työehtosopimuksen.

Nyt syntyneen neuvottelutuloksen voimaantulo edellyttää vielä kaikkien liittojen hallintojen hyväksyntää.