Rahoitusalalle uusi työehtosopimus – osaamisen kehittäminen keskiössä

Rahoitusalan uusi työehtosopimus on tänään 31.3. hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa. Osapuolet ovat Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN sekä Ammattiliitto Unio ry. Sopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä.

Työehtosopimuskausi on 25 kuukautta ja päättyy 28.2.2022. Sopimus on yleisen linjan mukainen ja palkkoja korotetaan 25 kuukauden aikana 3,3 prosentilla. Sopimuskorotuksesta puolet on yleiskorotusta ja puolet ns. palkkakeskusteluerää, jota maksetaan palkkakeskustelujen pohjalta suoritukseen perustuen.

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen mukaisten palkattomien työtuntien poistamisesta. Niiden tilalle sopimusosapuolet ovat löytäneet rahoitusalalle sopivan ratkaisun, jossa 24 tunnin panostus kohdennetaan osaamisen kehittämiseen.

”Rahoitusalalla toimihenkilöitä koulutetaan paljon ja alalla on myös paljon sääntelyyn perustuvaa koulutusta. Alan yritykset pitävät tärkeänä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä. Myös työehtosopimuksessa haluttiin panostaa tähän”, toteaa Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara.

Työajan pidennystunteja korvattiin osaamisen kehittämisen lisäksi erilaisilla työaikajärjestelmien joustavoittamiseen tähtäävillä elementeillä.

Tärkeänä osana uutta sopimusta on tulevaisuutta luotaavan Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen jatkaminen. Sopimusosapuolet keskustelevat yhdessä alan yritysten kanssa jatkuvan oppimisen lisäksi muun muassa vastuullisuudesta, monimuotoisuudesta, digitalisaation ja uuden teknologian sekä uusien työnteon muotojen vaikutuksista toimihenkilöiden työhön. Sopimukseen sisältyy myös jatkuvan neuvottelun periaate.

”Neuvottelut olivat vaikeat ja venyivät pitkälle kevääseen. Kävimme kuitenkin koko ajan rakentavaa ja eteenpäin suuntaavaa keskustelua alan omien kehittämistarpeiden pohjalta. Viime viikkojen yhä haasteellisemmaksi muuttunut tilanne vaikutti siihen, että kaikki liitot totesivat, että sopimukseen on päästävä nopeasti. Uskon, että hyvää yhteistyötä liittojen kesken jatketaan myös sopimuskauden aikana yhteiskunnassa vallitsevasta vaikeasta tilanteesta huolimatta”, Sajavaara sanoo.

Myös vakuutusala panostaa osaamiseen

Vakuutusalan työehtosopimus allekirjoitettiin alkukuusta. Paltan ja Vakuutusväen Liitto VvL ry:n hallinnot hyväksyivät sopimuksen 2. maaliskuuta. Myös vakuutusalalla oli yhteinen tahto panostaa osaamiseen sekä alan yritysten tuottavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Vakuutusalan sopimuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen, monimuotoinen työympäristö ja osallistaminen sekä digitalisaation vaikutukset vakuutusalan toimihenkilötyössä.

Finanssiala ry (FA) ja sen jäsenet ovat Paltan työmarkkinajäseniä. Palta siis hoitaa FA:n jäsenyritysten työmarkkinaedunvalvonnan.

Lisätietoja

Anu Sajavaara, puh. 040 705 0939
Toimialapäällikkö
Palvelualojen työnantajat Palta ry