Rahoitusalan liitot sitoutuvat vahvistamaan jatkuvaa oppimista

Kansallisten työmarkkinaliittojen
eurooppalaiset keskusjärjestöt ovat allekirjoittaneet yhteisen julistuksen
elinikäisen oppimisen tärkeydestä pankki- ja rahoitusalalla. Allekirjoittajina
olivat Euroopan pankkiyhdistysten liitto EBF ja rahoitusalan työntekijöitä
edustava UNI Europa Finance.  

​Julistuksessa korostetaan osaamisen merkitystä. Molemmat osapuolet toteavat, että alalla tapahtuu paljon muutoksia, joten henkilöstön koulutukseen tulee kiinnittää huomiota, toteaa sopimusalavastaava Jarmo Paananen Ammattiliito Prosta. Euroopan Komission suojeluksessa tehtävä sosiaalidialogi korostaa, että osaamisen kehittäminen on yksi keskeisimmistä liittojen yhteistyötavoitteista.

Suomen finanssialan työmarkkinaosapuolet näkevät asian samoin. Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta vahvistaa, että osaava henkilöstö luo pohjan tuottavalle pankkitoiminnalle ja koulutusmahdollisuudet lisäävät henkilöstön työhyvinvointia. Alan henkilöstöstä 96 prosenttia näkee asiakkaiden palvelun vaativan tulevaisuudessa moniosaamista ja 95 prosenttia arvioi digitaidot välttämättömiksi osaamisalueiksi.