Rahoitusalan ylityökielto ei edistä neuvottelutulokseen pääsemistä

Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Unio ovat ilmoittaneet tänään rahoitusalaa koskevasta ylityö- ja liukumakiellosta sekä vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellosta. Ylemmät Toimihenkilöt YTN on myös ilmoittanut ylityökiellosta sekä vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen kiellosta. Kiellot alkavat 27.2.2020 kello 8.00 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Työtaistelun syyksi ammattiliitot ovat ilmoittaneet sen, että alan työehtoneuvotteluissa ei ole edetty liittoja tyydyttävällä tavalla.
– Neuvotteluja uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi on käyty alkuvuodesta tiiviissä aikataulussa. Kuten muillakin aloilla, myös näissä neuvotteluissa olemme keskustelleet tuottavuutta ja kilpailukykyä turvaavista elementeistä, joilla kilpailukykysopimuksessa sovittu työajanpidennys voitaisiin korvata. Työnantajat ovat tuoneet pöytään useita vaihtoehtoisia, nimenomaan rahoitusalalle sopivia tapoja muuntaa kiky-tunnit alalle sopiviksi käytännöiksi, mutta palkansaajapuoli on ollut haluton näistä keskustelemaan, toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta sanoo.
– Neuvottelut ovat mielestämme vielä pahasti kesken. Kiky-kompensaatioiden lisäksi meillä on paljon muita tekstikysymyksiä, joista ei vielä ole päästy edes kunnolla keskustelemaan. Kynnyskysymykseksi nousee palkkakeskusteluerän suuruus. Palkkakeskustelu on työehtosopimuksessa sovittu tapa jakaa korotusta suoriutumisen perusteella. Rahoitusalalla on tämän vuoksi muista aloista olennaisesti poikkeava työehtosopimukseen palkankorotusjärjestelmä. Rahoitusalan tilannetta ei voi verrata muilla aloilla tehtyihin ratkaisuihin palkankorotuksen toteuttamistavan osalta. Järjestelmän toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että palkkakeskustelulla olisi suoritusta ohjaava vaikutus.
Rahoitusalan työehtosopimusta koskevia neuvotteluja on tarkoitus jatkaa 2.3. Nyt ilmoitettu ylityö- ja matkustamisen kielto ei edistä nopeampaan ratkaisuun pääsyä. Lisätiedot:
Anu Sajavaara, puh. 040 705 0939 Toimialapäällikkö Palvelualojen työantajat Palta ry
Palta on uuden työn, digimurroksen ja tulevaisuuden työmarkkinoiden suunnannäyttäjä. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa yhdistämme faktat, työmarkkinaosaamisen sekä vaikuttamisen taidot palvelutalouden ja Suomen parhaaksi. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja edustamme yli 2 000 palvelualoilla toimivaa jäsentämme.