”Rahoituslainsäädännön himmeliä ei hallitse kukaan!”

Poliittisten päätösten on oltava ennustettavia, johdonmukaisia ja vakaita, vaatii valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin entinen osastopäällikkö Pentti Pikkarainen. Pikkarainen muun muassa suomii EU:sta tuotettua rahoitusmarkkinoiden hallitsematonta lainsäädäntöhimmeliä.

Pikkaraisen mukaan rahoitusmarkkinoiden lainsäädännön valtavaa yksityiskohtien määrää ei hallitse kukaan. Myöskään kokonaisvaikutuksia ei ole analysoitu kunnolla.

”Rahoituslaitosten johdolla menee paljon aikaa sen ymmärtämiseen, mitä sääntelystä seuraa heidän toimintansa kannalta. Tämä aika on pois varsinaisesta pankkitoiminnasta ja asiakassuhteiden hoitamisesta”, Pikkarainen kirjoittaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Ketterä valtio -ohjelmassa. Ohjelma esittelee EK:n keskeisiä teemoja tulevalle hallituskaudelle.

Pikkarainen muistuttaa, että pankeille on laadittu kymmeniätuhansia sivuja EU-sääntelyä. Direktiivien ja asetusten lisäksi on runsaasti alemman asteista eli täydentävää sääntelyä. Alemmasta sääntelystä valtaosa päätetään viranomaistasolla ilman, että sääntelyä tuodaan EU-parlamentin, jäsenmaiden tai kansallisten parlamenttien hyväksyttäväksi.

Yksi Finanssiala ry:n hallitusohjelmatavoitteista on, että EU-sääntelyn vaikutuksia arvioitaisiin läpinäkyvässä prosessissa. Sidosryhmät on otettava lainsäädäntövaltaa käyttävien valvontaviranomaisten valmistelun kumppaneiksi jo varhaisessa vaiheessa.

EU:n ongelmapankit kuntoon

Pikkarainen kommentoi kirjoituksessaan myös euromaiden yhteisvastuuta. Joidenkin euromaiden pankit ja muu rahoitusjärjestelmä ovat edelleen retuperällä, mikä näkyy suurena järjestäytymättömien luottojen määrinä sekä heikkona kannattavuutena.

”20 vuoden vetkuttelun jälkeen olisi ensiarvoisen tärkeää uudistaa rakenteita sekä yksittäisissä euroalueen maissa että koko euroalueella”, Pikkarainen kirjoittaa.

Finanssiala ry on jo pitkään muistuttanut, että eri maiden pankkien ongelmat on siivottava, ennen kuin yhteisvastuuseen perustuva yhteinen talletussuoja voidaan ottaa käyttöön. Jos nykyongelmia ei korjata, yhteisestä talletussuojarahastosta maksettaisiin hyvin suurella todennäköisyydellä korvauksia jo valmiiksi heikkojen pankkien tallettajille.