Rahoitusmarkkinavero saattaa olla luultua laajempi

EU:n kaavailema rahoitusmarkkinavero saattaakin olla tähän asti
luultua huomattavasti laajempi. Financial Timesin näkemän ja uutisoiman
ehdotuksen mukaan rahoitusmarkkinavero koskisi kaikkia niitä kaupan
osapuolia, joiden pääkonttori sijaitsee rahoitusmarkkinaveroa perivässä
maassa.

Uutta olisi myös se, että veron piiriin joutuisivat kaikki ne arvopaperit, jotka on laskettu liikkeelle veroa perivissä maissa, riippumatta siitä, minkä maan pörssissä kauppaa käydään tai ketkä ovat kaupan osapuolia. Tällä yritetään estää kauppojen valuminen veroa perimättömiin maihin.

Tämä olisi merkittävä rasite veron käyttöön ottavissa maissa käytävälle pörssikaupalle. Verosta oletetaan kertyvän 30–35 miljardin euron verokertymä. Suomen kannalta aiemmin ounasteltua tiukempi vero saattaisi toimia kilpailuetuna, sillä Suomi ei ole mukana veron käyttöönottoa valmistelevien maiden ryhmässä.

Valmistelussa oleva rahoitusmarkkinavero aiotaan ottaa käyttöön 11 EU-maassa Saksan ja Ranskan johdolla. Mukana ovat Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Viro, Slovenia ja Slovakia. Mukana olevien maiden bruttokansantuote vastaa noin 90 prosenttia koko euroalueen bruttokansantuotteesta. Suunnitelmien mukaan osake- ja velkakirjakaupoista perittäisiin 0,1 prosentin suuruinen vero ja johdannaiskaupoista 0,01 prosentin vero.

EU-komission oletetaan julkaisevan suunnitelmat virallisesti lähiviikkojen aikana.