Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä edelleen kasvussa – kuluvan vuoden näkymät maltillisempia

Rahoitusyhtiöiden uusi luotonanto jatkoi viime vuonna kasvuaan huolimatta vuoden loppupuolella heikentyneestä taloustilanteesta. Voimakkainta kysyntä oli leasingrahoituksessa sekä vakuudettomissa kulutusluotoissa. Kokonaisuudessaan Finanssialan Keskusliiton jäsenrahoitusyhtiöiden luottokanta kasvoi noin 8 % edellisvuodesta.

​Uusi luotonanto kasvoi vuoden aikana etenkin koneiden ja teollisuuden laitteiden leasingrahoituksessa (+23 %) ja investointirahoituksessa (+18 %), mitä selittää yritysten kohtalaisella tasolla säilynyt investointihalukkuus. Myös kuljetusvälineiden leasingrahoituksen kasvu oli voimakasta (+16 %), mikä johtui ennen kaikkea yritys- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen (kuorma-autot ja muu raskas kalusto) myönteisenä jatkuneesta kysynnästä. Leasingrahoituksen osalta Suomen myönteinen kehitys poikkesi eurooppalaisesta keskitasosta, jonka kasvu jäi viime vuonna negatiiviseksi.

Kasvu oli voimakasta myös rahoitusyhtiöiden tarjoamissa vakuudettomissa kulutusluotoissa, joiden luottokanta kasvoi 13 % edellisestä vuodesta. Tyypillisiä rahoitusyhtiöiden tarjoamia kulutusluottoja ovat korttisidonnaiset tililuotot sekä vakuudettomat kertaluotot. Toisaalta kuluttajille suunnatun osamaksurahoituksen volyymeja heikensi käytettyjen autojen kaupan hintojen lasku ja kiristynyt kilpailu.

Rahoitusyhtiöiden järjestämättömien saamisten määrä kasvoi jonkin verran, mutta niiden suhteellinen osuus koko luottokannasta on edelleen erittäin alhaisella tasolla.

FK:n rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Ilkka Kansanniva pitää kuluvan vuoden näkymiä haasteellisena. PK- yritysten heikentynyt suhdannekehitys heijastunee varovaisempana investointihalukkuutena. Toisaalta Tilastokeskuksen mukaan kuluttajat ovat edelleen varovaisen optimistisia oman taloutensa näkymistä, mikä ennakoi luotonottohalukkuuden säilymistä kulutusluottojen osalta ainakin kohtalaisella tasolla. Huhtikuun alussa voimaantulevat autoveromuutokset puolestaan lisäävät autojen leasingrahoituksen kustannuksia ja heikentävät sen kilpailukykyisyyttä muihin rahoitusmuotoihin verrattuna. Kansanniva kuitenkin uskoo, että rahoitusyhtiötuotteet säilyttävät lähitulevaisuudessa ainakin nykyisen osuutensa sekä yritys- että kulutusrahoituksessa.

FK:n rahoitusyhtiöt

Finanssialan Keskusliittoon kuuluvat seuraavat rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat jäsenet: Handelsbanken Rahoitus Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Pohjola Pankki Oyj, Sampo Rahoitus / Sampo Pankki Oyj sekä SEB Leasing Oy.

Rahoitusyhtiöt keskittyvät kohdevakuudelliseen rahoitukseen (osamaksukaupan rahoitus, leasing, factoring) ja vakuudettomiin kulutusluottoihin (luottokortti-, tili- ja kertaluotot). Tuotteisto täydentää pankkikonsernien palvelua.

Lisätietoja:
Rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Ilkka Kansanniva, Sampo Rahoitus, puh 010 515 210