Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä kääntyi kasvuun – näkymät kuluvalle vuodelle kohtuullisen myönteisiä

Talouden elpyminen heijastui viime vuonna myönteisesti myös rahoitusyhtiötuotteiden kysyntään. Erityisesti yrityksille myönnettävä henkilöautojen leasingrahoitus ja kuljetusvälineiden osamaksurahoitus kasvoivat voimakkaasti vuoteen 2009 verrattuna. Myös kuluttajien osamaksurahoituksen ja vakuudettomien kulutusluottojen kysyntä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan Finanssialan Keskusliiton jäsenrahoitusyhtiöiden luottokannan määrä kääntyi uudelleen kasvuun edellisen vuoden vähäisen alentumisen jälkeen.

​Uusi luotonanto kasvoi vuoden aikana etenkin yrityksille myönnettävien kuljetusvälineiden osamaksurahoituksessa (+41 %) sekä henkilöautojen leasingrahoituksessa (+20 %). Sen sijaan koneiden ja teollisuuden laitteiden leasingrahoituksen (-14 %) ja osamaksurahoituksen (- 5 %) kysyntä supistui, mikä johtui ennen kaikkea yritysten varovaisesta investointihalukkuudesta. Kokonaisuudessaan yrityksille myönnetyn leasing- ja osamaksurahoituksen kysyntä Suomessa oli viime vuonna lähellä eurooppalaisten markkinoiden keskimääräistä kehitystä.

Rahoitusyhtiöiden vakuudettomien kulutusluottojen luottokanta jatkoi edelleen kasvuaan (+7 %), mikä vastaa jo pitkään jatkunutta kehitystä. Tyypillisiä rahoitusyhtiöiden tarjoamia kulutusluottoja ovat korttisidonnaiset tililuotot sekä vakuudettomat kertaluotot. Kuluttajille suunnatun osamaksurahoituksen myönteiseen kasvuun (+ 9 %) vaikutti ennen kaikkea uusien henkilöautojen myynnin kasvu.

Rahoitusyhtiöiden järjestämättömien saamisten ja arvonalentumistappioiden määrä väheni edellisestä vuodesta ja ne ovat kokonaisuudessaan alhaisella tasolla. Kehitys heijastaa talouden elpymistä, mutta on toisaalta myös osoitus pankkikonserniin kuuluvien yhtiöiden varovaisesta riskinottopolitiikasta ja tehokkaasta riskienhallinnasta.

FK:n rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Timo Ahonen pitää kuluvan vuoden näkymiä ja toimintaympäristöä kohtuullisen myönteisenä, mutta toisaalta kansainväliseen talouteen liittyvien uhkakuvien myötä samalla haasteellisena.

– Positiivisena merkkinä voidaan pitää yritysten vähitellen kasvavaa investointihalukkuutta sekä kuluttajien korkealla pysynyttä luottamusta omaan talouteen. Myös uusien henkilöautojen kauppa on alkuvuodesta jatkanut kasvuaan, mikä vaikuttanee myönteisesti osamaksurahoituksen kysyntään, Ahonen arvioi.

Rahoitusyhtiöiden liiketoimintaan vaikuttavana lähiajan merkittävimpänä haasteena Ahonen pitää leasingin IFRS kirjanpitostandardiin suunnitteilla olevia muutoksia. Jo pitkään valmisteltuja ehdotuksia on kritisoitu useilta tahoilta, minkä vuoksi niiden voimaantulo on lykkääntymässä aiemmin ennakoidusta.

– Kannatamme läpinäkyvyyden lisäämistä kirjanpidossa myös leasingin osalta. Pyrimme yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen ja eurooppalaisen leasingyhtiöiden järjestön Leaseuropen kanssa myötävaikuttamaan siihen, että keskeisimmät epäkohdat vielä korjataan ennen standardin lopullista hyväksymistä, Ahonen toteaa.

Lisätietoja:
Rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Timo Ahonen, SEB Leasing Oy, puh. 09 61628000