Rahoitusyhtiötuotteilla kasvun vuosi

Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan vuonna 2011. Erityisesti osamaksurahoitus ja kuljetusvälineiden leasingrahoitus lisääntyivät voimakkaasti vuoteen 2010 verrattuna. Kokonaisuudessaan Finanssialan Keskusliiton jäseninä olevien rahoitusyhtiöiden luottokanta kasvoi vuonna 2011 noin kuusi prosenttia edellisestä vuodesta.

​Rahoitusyhtiötoiminta terveellä pohjalla

Rahoitusyhtiöiden tarjoamat tuotteet ovat Suomessa vakiintuneita ja suosittuja. Esimerkiksi leasing- ja osamaksurahoitus tarjoavat vakuuspulasta kärsivälle pk-yrityssektorille sopivan rahoitusvaihtoehdon.
– Kehitys on yleiseurooppalainen, sillä tuoreen tutkimuksen (Oxford Economics/heinäkuu 2011) mukaan leasing on Euroopassa suosituin pk-yrityssektorin investointeihin käyttämä rahoitusmuoto, FK:n rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Timo Ahonen toteaa.

Rahoitusyhtiöiden järjestämättömien saamisten ja arvonalentumistappioiden määrä väheni edellisestä vuodesta ollen kokonaisuudessaan alhaisella tasolla. Timo Ahosen mukaan kehitys on osoitus pankkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hyvin hoidetusta riskienhallinnasta.

Vuosi 2011 myönteistä kasvua

Uusi luotonanto kasvoi erityisesti kuluttajille myönnettävän osamaksurahoituksen (+25 %) ja henkilöautojen leasingrahoituksen (+31 %) osalta. Kehitykseen vaikutti osaltaan uusien henkilöautojen myynnin myönteinen kehitys. Myös kuljetusvälineiden leasingrahoituksen kasvu oli voimakasta (+53 %), mikä johtui ennen kaikkea yritys- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen (kuorma-autot ja muu raskas kalusto) kysynnästä. Toisaalta yritysten varovainen investointihalukkuus näkyi koneiden ja laitteiden leasing- ja investointirahoituksessa, joiden osalta kysyntä hieman laski.

Kasvu oli myönteistä myös factoringissä, jossa rahoitettava saatavakanta kasvoi 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitusyhtiöiden uusien vakuudettomien kulutusluottojen määrä jatkoi edelleen maltillista kasvuaan.

Kuluvan vuoden näkymät haasteellisia

Timo Ahonen pitää kuluvan vuoden näkymiä erityisesti kansainväliseen talouteen liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta haasteellisena. Yritysten investointihalukkuus näyttää kyselytutkimusten perusteella pysyvän edelleen varovaisena. Myös kuluttajien luotonottohalukkuus on alkuvuodesta heikentynyt vaikka luottamus omaan talouteen on jonkin verran kohonnut.
– Uusien henkilöautojen myynnin voimakas kasvu ennen huhtikuussa voimaan tulevia autoveromuutoksia vaikuttanee alkuvuonna myönteisesti osamaksurahoituksen kysyntään, Ahonen arvioi.

Rahoitusyhtiöiden liiketoimintaan vaikuttavana lähiajan merkittävimpinä haasteina Ahonen pitää ensinnäkin leasingin IFRS-kirjanpitostandardiin suunnitteilla olevia muutoksia, joissa valmistelu on edennyt viime aikoina parempaan suuntaan. Toinen tärkeä muutos koskee Basel III -vakavaraisuusuudistusta, jonka osalta on tärkeää etteivät tiukentuvat vaatimukset vaaranna pk-yrityssektorin rahoituksen saatavuutta.

Lisätietoja:
Rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Timo Ahonen, SEB Leasing Oy, puh. (09) 6162 8000
Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273

Oxford Economicsin tutkimuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta www.leaseurope.org.

Finanssialan Keskusliittoon kuuluvat seuraavat rahoitusyhtiötoimintaa harjoittavat jäsenet: Handelsbanken Rahoitus Oyj, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Pohjola Pankki Oyj, Sampo Rahoitus / Sampo Pankki Oyj sekä SEB Leasing Oy.