Rakennustyöntekijöiden eläke- ja vakuutusmaksut kuntoon työmaa-avaimella

Rakennustyömaiden harmaa talous valkaistuu ensi vuonna
tuntuvasti. Uuden työmaa-avaimen myötä rakennustyöntekijöiden
lakisääteisten eläke- ja vakuutusmaksujen maksamista voidaan valvoa
aiempaa paremmin.

​Keväällä 2014 avataan työmaarekisteri, johon kaikkien rakennusalan yrittäjien on vastedes kirjattava kaikki kuhunkin työmaaurakkaan liittyvät laskut. Jokaiselle rakennustyömaalle tulee työmaan yksilöivä tunnus, jota kutsutaan työmaa-avaimeksi. Avaimen avulla rakennustyömaat voidaan erottaa toisistaan. ”Aiemmin työmaiden erottaminen oli huomattavasti hankalampaa. Esimerkiksi tiehankkeilla ei ole edes katuosoitetta, jolla niitä voisi erottaa toisistaan,” kertoo Finanssialan Keskusliiton kehityspäällikkö Pirjo Ilola

Työmaa-avain parantaa rakennustyöläisen eläketurvaa

Nykyiset rakennustyömaat on usein jaettu erillisiin urakoihin, joita toteuttavat lukuisat alihankkijat pääurakoitsijan alaisuudessa. Aliurakoitsijoiden verojen ja muiden vastuiden maksua on ollut aiemmin hankala valvoa, mutta työmaa-avaimen myötä se helpottuu. ”Kun koko urakoitsijaketju viimeistä alihankkijaa myöten laitetaan ilmoittamaan urakkaan liittyvä laskutuksensa työmaarekisteriin, muuttuvat rakennusurakat huomattavasti läpinäkyvimmiksi,” Ilola kertoo. Työmaarekisteri kokoaa tiedot kuukausittain verottajalle, joka valvoo verojen ja lakisääteisten maksujen maksamista. ”Yhdessä kaikille rakennustyöntekijöille pakollisen veronumeron kanssa pimeän työn tekijät saadaan vastedes paremmin kiinni.”

Työmaa-avain parantaa rakennustyöntekijöiden tulevaisuuden turvaa. Kun pimeän työn tekeminen vähenee, kertyy työntekijöille myös eläkettä. ”Moni rakennustyöntekijä ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi, ettei vasara välttämättä pysykään kädessä enää 80-vuotiaana. Pimeän työn tekeminen pienentää eläkettä merkittävästi,” Pirjo Ilola sanoo.