Rehula: Esitys palvelulupauksesta vuoden loppuun mennessä

Ministeri Juha Rehula totesi Finanssialan Keskusliitolle (FK) antamassaan haastattelussa Porin SuomiAreenassa, että julkista palvelulupausta koskeva esitys on tulossa lausuntokierrokselle muodossa tai toisessa tämän vuoden loppuun mennessä. Julkinen palvelulupaus määrittelee sen, mitä palveluita, kenelle, missä tilanteessa, miten nopeasti ja minkä laatuisina verovaroin jatkossa tarjotaan.

Rehula totesi, että toistaiseksi on täysin auki, annetaanko esitys palvelulupauksesta lakitasoisena vai suosituksena. Keskusteltavana on myös se, kuinka yksityiskohtainen esitys palvelulupauksesta ollaan tekemässä. Rehulan mukaan on tärkeää, että ihmisille syntyy selkeä kuva, millaisia verovaroin kustannettuja palveluja he voivat jatkossa yhteiskunnalta odottaa. ”On tärkeää, että palvelulupauksen sisältö on sellainen, jonka ihmiset voivat helposti ymmärtää. Lupaus myös täsmentää olemassa olevaa lainsäädäntöä”, Rehula sanoi.

Ministeri Rehula selkeyttää FK:n videohaastattelussa, mitä julkisella palvelulauksella tavoitellaan.

FK on jo useiden vuosien ajan vaatinut palvelulupauksen määrittelyä. Sen avulla kansalaiset voivat jatkossa paremmin arvioida tarvettaan omaan varautumiseen. Selkeä palvelulupaus on tarpeen muun muassa omaehtoisen vanhuuteen varautumisen vuoksi.

Palvelulupauksen myötä voidaan jatkossa arvioida myös niin sanottu palveluvastuuvelka, eli kansalaisille annettujen palvelulupausten rahallinen arvo tulevina vuosina. Kyse on samantyyppisestä asiasta kuin eläkevastuiden määrä työeläkejärjestelmässä.