Ritakallio: Elvytykseltä edellytettävä ilmastovastuullisuutta

Koronakriisi ei ole lyönyt vastuullisesta sijoittamisesta ilmoja pihalle, kertovat OP Ryhmän Timo Ritakallio ja Ålandsbankenin Anne-Maria Salonius. Kriisissä on huomattu, että vastuullisesti toimivien yritysten kurssilaskut eivät ole olleet niin rankkoja kuin muiden. Silti kriisi on uhka vastuullisuuden voittokululle: Timo Ritakallio vaatii yrityksille annettavaan koronaelvytykseen ehdoksi yritysten ilmastovastuullisuutta.

”Koronakriisissä yrityksillä korostuu vastuullisuuden osa-alueista sosiaaliseen vastuuseen liittyvät asiat – millä tavoin yritys pitää kriisissä työntekijöistään huolta?” OP Ryhmän pääjohtaja ja Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio luonnehtii vastuullisuuden merkitystä Alivakuutussihteeri-podcastissa. ”Kriisistä huolimatta nyt on katsottava pidemmälle – on tuettava ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Ympäristöasioiden huomioiminen on finanssialan toimijoiden riskienhallinnan kannalta edelleen olennaista, sillä ympäristöasiat hyvin hoitava yritys pärjää paremmin tulevaisuudessa”, sanoo podcastissa myös haastateltavana ollut Ålandsbankenin Suomen liiketoimintajohtaja Anne-Maria Salonius. Hän toimii myös FA:n vastuullisuustoimikunnan puheenjohtajana.
Timo Ritakallion mielestä koronan vuoksi annettavan yrityselvytyksen ehdoksi on asetettava ilmastovastuun huomioiminen yrityksen toiminnassa. ”Elvytystoimia on ohjattava tähän suuntaan niin kansallisella kuin EU-tasollakin”, Ritakallio linjaa.

Eurooppaan perustettava ESG-rekisteri

Sijoittajien innolla hankkia omistukseensa vastuullisia sijoituskohteita on yksi merkittävä hidaste: kuka määrää ja miten, mikä on vastuullista ja mikä ei? Asiaa helpottaisi, mikäli yrityksiltä kerättäisiin yhteismitallista ESG-dataa, jonka avulla sijoituskohteiden vastuullisuutta voisi vertailla helposti. ESG on kirjainlyhenne, jolla kuvataan vastuullisuuden eri osa-alueita (E = Environment eli ympäristövastuu, S= Social eli sosiaalinen vastuu ja G = Governance eli hallintotapaan liittyvä vastuullisuus).
Finanssiala on ehdottanut, että EU-tasolla perustettaisiin tällainen vastuullisuusdataa keräävä rekisteri eettisten sijoituspäätösten teon helpottamiseksi.
”Tällä hetkellä ESG-dataa on kyllä saatavissa, mutta melko korkein kustannuksin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pienet toimijat eivät ole datan hyödyntämisessä samassa asemassa kuin suuret”, Salonius sanoo. Tätä epäsuhtaa rekisteri tasoittaisi.
”Julkinen rekisteri olisi käytettävissä paitsi sijoittajille, myös opetus- ja tutkimuskäyttöön”, Salonius kertoo. Alivakuutussihteeri · Ilmasto ei unohdu sijoittamisessa

Kuuntele koko Alivakuutussihteeri-podcast (15 min) Soundcloudista!