Ritakallio: Hallituksen talouspaketti erittäin tarpeellinen – finanssiala kantaa oman vastuunsa

Suomalainen finanssiala pitää Sanna Marinin hallituksen perjantaina 20.3. hyväksymää talouspakettia täysin välttämättömänä kotitalouksien ja yritysten talousahdingon helpottamiseksi.

​”Finanssialan toimijat ovat keskeinen osa ratkaisua, jolla selviämme yhdessä nykyisestä taloudellisesta kriisistä. Talouden rattaat eivät pyöri ilman pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja työeläkeyhtiöitä. Nyt tehdyt hallituksen päätökset antavat vahvan tuen finanssialalle kantaa oma merkittävä vastuunsa. Ratkaisut turvaavat sen, että pankit pystyvät jatkossakin luotottamaan myös maksuvaikeuksiin joutuneita kotitalouksia ja yrityksiä”, korostaa Finanssiala ry:n (FA) hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio.

Finanssiala on erittäin tyytyväinen, että hallitus päätti nostaa huomattavasti Finnveran rahoitusvaltuuksia. Näiden valtuuksien turvin Finnvera voi taata suuren määrän pankkien luotonantoa. ”Takausten avulla pankkien yritysluototus jatkuu ja lainaa tarvitsevat yritykset saavat nopeasti apua. Tämä helpottaa yritysten kassakriisiä ja ehkäisee konkurssi- ja työttömyysaaltoa”, Ritakallio sanoo.

Finnveran rahoitusvaltuuksia nostetaan 12 miljardiin euroon. Finnveran takaukset pankkien myöntämille yritysluotoille nousevat enimmillään 80 prosenttiin luoton määrästä. Näin pyritään turvaamaan rahoituksen saatavuus pandemian takia tilapäisesti haastavaan tilanteeseen joutuneille pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden liiketoiminta on kestävällä pohjalla.

Finanssiala pitää tärkeänä rahoituskanavana myös työeläkevakuutuksen takaisinlainausta, jonka käyttöä Finnveran takaus osaltaan tukee. FA pitää perusteltuina kriisinratkaisutoimenpiteinä työeläkevakuutusmaksujen väliaikaista lykkäämistä sekä työnantajien sosiaaliturvamaksujen tilapäistä alentamista.

Finanssivalvonnan (Fiva) johtokunta on aiemmin päättänyt alentaa pankkien lisäpääomavaatimuksia. Samoin Euroopan keskuspankki ja Euroopan pankkiviranomainen ovat ilmoittaneet helpotuksista pankkisääntelyyn. Yhdessä tänään ilmoitettujen hallituksen päätösten kanssa ne tukevat merkittävällä tavalla pankkien luotonannon jatkumista.Myös Suomen Pankin ja Valtion eläkerahaston päätökset ostaa markkinoilta yritystodistuksia helpottavat osaltaan yritysten maksu- ja kassavaikeuksien selättämistä. Suomen Pankki on tänään laajentanut alun perin 500 miljoonan euron maksimiostot miljardiin euroon.

Finanssiala ry kiittää hallitusta, eri ministeriöitä sekä Suomen Pankkia ja Finanssivalvontaa tiiviistä yhteistyöstä ja ripeästä kriisitoimenpiteiden valmistelusta finanssialan ja koko elinkeinoelämän kanssa. ”Julkisen ja yksityisen sektorin tiivis kumppanuus osoittaa voimansa näinä vaikeina aikoina ja yhteistyö jatkuu”, Timo Ritakallio muistuttaa.

FA:n hallituksen puheenjohtajan Timo Ritakallion haastattelupyynnöt OP Ryhmän viestinnän kautta viestinta@op.fi ja 050 523 9904

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat