Rutiinihommien digitalisoituminen mahdollisuus – Miksi edes epäillä?

Digitalisaatiota ei pidä finanssialalla nähdä työpaikkojen uhkana vaan
mahdollisuutena, sanoo digitalisaation vaikutuksesta finanssialaan raportin
tehnyt Aalto-yliopiston professori Matti Pohjola. Pohjola erottaa kolme keinoa,
jolla suomalainen finanssiala pysyy muutoksessa pinnalla.

Taloustieteen professori Pohjolan konstit ovat palveluiden jatkuva kehittäminen, kaiken tiedon digitalisointi ja henkilöstön pitäminen kehityksen kelkassa.

Pohjola kaipaa uudenlaista kulttuuria finanssialan yrityksiin erityisesti palveluiden kehittämisen osalta. ”Ei uusien innovaatioiden tarvitse aina olla valtavia läpimurtoja, jotka muuttavat kertarysäyksellä kaiken”, Pohjola sanoo.
Palveluita pitäisi kehittää jatkuvasti samalla kun ratkotaan pienempiä ongelmia. Tällainen vähittäinen kehittäminen on tyypillistä pienille teknologia-alan yrityksille, mutta isommille finanssiyrityksille vieraampaa.

”Mobiilimaksamisen puolella on keksitty viime vuosina uusia ratkaisuja, joista pieni osa tulee käyttöön. Iso osa niistä on pienten yritysten kehittämiä”, Pohjola toteaa.

Alan ammattilainen erottaa tietomassasta jyvät

Finanssiala on kulkenut pitkään digitaalisen kehityksen kärjessä. Silti kaiken tiedon viemistä sähköiseen muotoon ja sähköisille alustoille on Pohjolan mukaan lisättävä entisestään.
”Rutiinihommissa ihminen ei konetta voita – miksi siis tapella vastaan? Sen sijaan tiedon tulkitseminen ja yhdistely vaatii tietämystä”, Pohjola sanoo.

Pohjolan mukaan tässä astuu esiin yritysten vastuu siitä, että henkilöstö on osaamisessa ja tietämyksessä ajan tasalla. Tavallinen asiakas saa jo nyt paljon tietoa verkosta erilaisista finanssialan palveluista ja tuotteista, muttei välttämättä osaa hyödyntää saamaansa tietoa parhaalla mahdollisella tavalla. Se on finanssialan ammattilaisten tehtävä.

”Pankkien ja vakuutusyhtiöiden asiantuntijoiden on osattava kertoa, mitä minä sillä kaikella verkosta löytyvällä informaatiolla teen ja miten sitä parhaiten hyödynnän omissa talousasioissani. Jos he eivät osaa, niin pankit ja vakuutusyhtiöt ovat turhia”, Pohjola tiivistää.