Ryhmärakennuttamiselle yhteiset pelisäännöt

Ryhmärakennuttamisen toimintaedellytysten parantamista pohtinut oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta ryhmärakennuttamislakia edistämään rakennuttamismuodon yleistymistä. Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää hyvänä, että ryhmärakennuttamiselle luodaan yhtenäiset pelisäännöt. Ne turvaavat hankkeisiin osallistuvien rakennuttajien oikeudellisen aseman ja auttavat sitä kautta myös rahoituksen saamista.

Ryhmärakennuttaminen tarkoittaa omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuotoa. Siinä ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamaan asuntoja yhdessä. Hankkeessa on usein mukana rakennuttajakonsultti, joka huolehtii muun muassa urakoiden kilpailuttamisesta. Ryhmärakennuttamisessa hankkeeseen osallistuvat kantavat itse riskin rakentamisen teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta. Tulossa olevaa ryhmärakennuttamislakia sovellettaisiin sekä asunto-osakeyhtiömuotoisiin että kiinteistömuotoisiin ryhmärakennuttamishankkeisiin. Laki sisältää säännöksiä muun muassa ryhmärakennuttamishankkeiden markkinoinnista, rakennuttajakonsultin palveluista sekä rakennuttajien välille solmittavasta ryhmärakennuttamissopimuksesta. Lisäksi asunto-osakeyhtiömuotoisissa hankkeissa, joissa on mukana rakennuttajakonsultti, edellytetään ryhmärakennuttamisasiakirjojen luovuttamista yhtiötä rahoittavan pankin säilytettäväksi. Lakiin ehdotetaan myös säännöstä rakennuttajakonsultin pakollisesta vastuuvakuutuksesta.

Rahoitus arvioidaan tapauskohtaisesti

Finanssialan Keskusliiton lakimies Eeva Jokineva toivottaa yhtenäiset pelisäännöt ja hankkeiden toteutukseen liittyvät menettelytavat tervetulleiksi. Niiden avulla rakennusprojektiin osallistuvien eri tahojen asema ja vastuut selkiytyvät. Samalla ryhmärakennuttamishankkeiden rahoitus helpottuu. ”Säännökset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki ryhmärakennuttamishankkeet saavat jatkossa automaattisesti rahoitusta. Hankkeiden rahoitukseen vaikuttavat kaikki samat tekijät kuin muissakin rahoituspäätöksissä, ensisijassa asiakkaan maksukyky. Jokainen pankki tekee kussakin yksittäistapauksessa oman arvionsa hankkeen rahoittamisesta luottopolitiikkansa mukaisesti”, Jokineva kertoo. Ryhmärakennuttaminen eroaa perinteisten rakennushankkeiden rahoittamisessa monin tavoin. Suurin ero on Jokinevan mukaan se, että ryhmärakennuttamisessa rakennuttajat kantavat yksin riskin rakennushankkeen taloudellisesta ja teknisestä onnistumisesta. ”Ryhmärakennuttamisessa pankin ja asiakkaan riskit ovat samat. Riski voi olla muun muassa se, ettei rakennuttamiskohde valmistu lainkaan tai että yksittäinen rakennuttajaryhmän jäsen tulee yllättäen maksukyvyttömäksi”, Jokineva toteaa.

Konsulteille esitetään pakollista vastuuvakuutusta

Tulevaan lakiin ollaan esittämässä rakennuttajakonsulteille pakollista vastuuvakuutusta, jonka avulla haluttaisiin turvata hankkeisiin osallistuvien tahojen taloudellinen asema. Vakuutuksesta korvattaisiin konsulttitehtävän virheestä tilaajalle aiheutunut vahinko ja muun muassa myös viivästymisestä aiheutuneita vahinkoja, joita ei normaalisti vakuutuksista korvata. Vakuutuksen korvauspiiri olisi muutoinkin tavanomaista laajempi. Rakennuttajakonsulteille soveltuvia vastuuvakuutuksia ei tällä hetkellä ole markkinoilla tarjolla vaan niitä varten vakuutusyhtiöiden on luotava kokonaan uusi tuote. Jokainen vakuutusyhtiö arvioi itse, tuoko se tällaisen tuotteen markkinoille. Jokinevan mukaan pakollista vakuutusta toimivampi ratkaisu olisi hyödyntää vapaaehtoisia konsultin vastuuvakuutuksia, joita on jo saatavilla. Tämä edellyttäisi, että vastuuvakuutuksen sisällöstä ei säädettäisi laissa ja että konsultti velvoitettaisiin kertomaan asiakkainaan oleville rakennuttajille ottamansa vakuutuksen kattavuudesta.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat