EU

Sääntelyn parantaminen ja vihreä kehitys ovat oivallisia tavoitteita komissiolle

EU-komissio on julkaissut työohjelmansa. Finanssiala ry (FA) pitää erinomaisena komission tavoitteita paremmasta sääntelystä. Viisas linjaus on niin sanottu one in – one out -periaate, jossa aina uusia säännöksiä esitettäessä tarkastellaan, miten ja mistä sääntelyn taakkaa voitaisiin vastaavasti vähentää.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyenin komissio haluaa myös luoda EU-parlamentille aloitteenteko-oikeuden uuteen sääntelyyn.

”On hyvä luoda katse finanssialan sääntelyn alkujuurille. Iso osa sääntelystä on ollut tarpeellista: vakaasti toimiva järjestelmä on myös finanssialan yritysten ja niiden asiakkaiden etu. Lisääntyvä sääntely kuitenkin näkyy esimerkiksi rahoituksen ehtojen tiukentumisena”, sanoo Finanssiala ry:n EU-asioista vastaava johtaja Mari Pekonen-Ranta.

Muita keskeisiä finanssialan painopisteitä uuden komission vuoteen 2024 jatkuvalla toimikaudella ovat pankkiunionin loppuunsaattaminen ja pääomamarkkinaunionin syventäminen. Rahanpesun ehkäisyä koskevaa sääntelyä kehitetään, ja komissio pohtii sääntelyratkaisuja digitalisaation erilaisiin ilmiöihin. Yksi tärkeimmistä komission ohjelmista on hiilineutraaliuteen tähtäävä vihreän kehityksen ohjelma, eli niin sanottu Green Deal. ”Kunnianhimoinen ilmastotavoite edellyttää sekä rahoittamisen että sijoittamisen tehokkaita keinoja. Finanssiala suurena sijoittajana, omaisuudenhoitajana ja luotottajana sekä vakuutusala riskin jakajana ovat keskeisessä roolissa ilmastotalkoissa”, Pekonen-Ranta huomauttaa.