Säästäminen on vahvassa myötätuulessa EU:ssa – miksi Suomi painaa jarrua?

EU:n pääomamarkkinaunionin painopisteenä on tulevina vuosina säästämisen lisääminen Kuva: Shutterstock / Sutthiphong Chandaeng
  • Finanssiala ry (FA) tervehtii ilolla EU:n pääomamarkkinaunionin kehittämistä tukemaan pitkäaikaista säästämistä.
  • Pääomamarkkinaunionia on kehitettävä markkinaehtoisesti ja paikalliset olosuhteet huomioiden.
  • Sijoitusten liikkumisen esteitä on purettava EU-jäsenmaiden kansallisissa lainsäädännöissä.
  • Valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen on kannatettavaa.
  • FA ihmettelee, miksi Suomen hallitus kulkee eurooppalaiseen vastavirtaan poistamalla vapaaehtoisen eläkesäästämisen verokannusteen.

Markkinaehtoisuus on avainsana, kun EU:n pääomamarkkinaunionia lähivuosina kehitetään. Viime kuukausina muun muassa euroalueen talousministerit ja Eurooppa-neuvosto ovat tehneet linjauksia unionin kehittämiseksi. Finanssiala ry (FA) näkee ajatuksissa paljon hyvää.

Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on turvata yrityksille nykyistä monipuolisempi rahoitushuolto, tehostaa markkinoiden toimintaa ja antaa sijoittajille paremmat sijoitusmahdollisuudet kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi.

”Sijoitusten liikkumiselle ja finanssipalveluiden tarjoamiselle on edelleen esteitä jäsenmaiden välillä. Nämä johtuvat osin perustelluista, osin perusteettomista eroista jäsenmaiden kansallisessa sääntelyssä tai käytännöissä”, sanoo FA:n johtava lakimies Jari Virta.

FA:n vahva kanta on, että EU:n pääomamarkkinaunionia on kehittävä markkinaehtoisesti ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Virta muistuttaa myös finanssivalvonnan järkevöittämisestä ja hallinnollisen taakan vähentämisestä.

“EU:n pääomamarkkinaunionia on kehittävä markkinaehtoisesti ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.”

JARI VIRTA, johtava lakimies

”Kansallisten valvojien erilaiset tulkinnat ja omat vaatimukset vaikeuttavat sijoittajien rajat ylittävää toimintaa. Eri maiden valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen on kannatettavaa ja perusteltua. Tämä ei kuitenkaan edellytä keskusteluun noussutta valvonnan keskittämistä.”

Miksi Suomi jarruttaa pitkäaikaissäästämistä?

FA tervehtii ilolla myös sitä, että pääomamarkkinaunionin painopisteenä on tulevina vuosina säästämisen lisääminen. Asia ilmenee Italian entisen pääministerin Enrico Lettan EU:n sisämarkkinoiden tulevaisuutta käsittelevästä raportista. Tässä tosin Suomi heittää kapuloita hyvien suunnitelmien rattaisiin, sillä hallitus päätti kehysriihessä poistaa vapaaehtoisen eläkesäästämisen verokannusteen.

”Jostain syystä Suomi päätti kulkea Eurooppa-tasolla vastavirtaan ja käytännössä lakkauttaa hyvin toimineen ja pitkäaikaissäästämiseen kannustaneen järjestelmän”, Virta harmittelee.

Väestön ikääntyminen rasittaa julkista taloutta, ja oman varautumisen merkitys korostuu. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen olisi oivallinen keino täydentää lakisääteistä eläketurvaa ja helpottaa julkisen sektorin kustannuspainetta. Pitkäjänteiseen, erityisesti tiettyyn ikään sidottuun eläkesäästämiseen on vaikea sitoutua ilman kannusteita, jotka hallitus nyt esittää poistettavaksi.

Markkinat hoitakoot välineet sijoittajalle

Rajat ylittävän sijoittamisen esteiden poistaminen on järkevää, mutta yhteiseurooppalaisen sijoitusvälineen luomiselle ei ole tarvetta: tässäkin on toimittava markkinaehtoisesti.

”EU:n tasolla ei tarvita tuotekehittelyä. Sijoitusten on syytä siirtyä rajojen yli, mutta se on toteutettava nykyisten tuotteiden pohjalta ja korjaamalla sääntelyä, ei kehittämällä uusia sijoitusvälineitä”, Virta toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan