Säästövakuutus avaa säästäjälle vielä rahastojakin suuremman paletin

Kirkkailla neonväreillä teksti: Hyvän ja pahan päivän varalle kansankapitalismi. Euro-merkkejä.
  • Vakuutussäästäminen mahdollistaa rahastotyyppisen säästämisen, mutta antaa säästäjälle mahdollisuuden valita säästövakuutuksen sisällä, säästääkö osakkeisiin, velkakirjoihin tai rahastoihin.
  • Säästövakuutuksen sisällä sijoituskohteita voi vaihtaa ilman, että verotus realisoituu. Verot maksetaan siinä vaiheessa, kun varoja nostaa omaan käyttöön.
  • Vakuutussäästäminen sopii myös perintösuunnitteluun.

Kansankapitalismi – hyvän ja pahan päivän varalle on Finanssiala ry:n viestinnällinen teemakampanja. Julkaisemme kanavissamme säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä sisältöjä, joissa käsittelemme muun muassa rahastosijoittamista, vakuutussäästämistä ja eläkeikään varautumista.

Rahastosäästäjä ei voi itse vaikuttaa rahaston tekemiin sijoituspäätöksiin, kun taas vakuutussäästäjä voi valita säästövakuutuksensa sisällä, sijoittaako hän suoraan osakkeisiin, velkakirjoihin tai rahastoihin. Saman vakuutuksen sisällä voi myös nopeasti vaihtaa sijoituksia esimerkiksi rahastoista velkakirjoihin. Verot maksetaan vasta, kun varoja nostetaan omaan käyttöön.

”Säästövakuutuksessa tavoitteena on säästää pitkäaikaisesti. Niinpä vakuutusten kustannusrakenne ja korkoa korolle kerryttävä tuotonmuodostus
kannustavat säästämään pitkäjänteisesti”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Luna Finanssiala ry:stä.

Säästövakuutuksiin liittyy melkein aina turva ennenaikaisen kuoleman varalle. Näin jälkeläiset, puoliso tai muu vakuutukseen merkitty edunsaaja saa vakuutukseen säästetyt rahat, jos säästöhenkivakuutuksen ottaja kuolee.

”Iäkkäille ihmisille säästöhenkivakuutus voi olla hyvä keino varautua perinnönjakoon”, Luna toteaa. Perinnönjako nopeutuu ja yksinkertaistuu,
koska vakuutussäästäjä voi ohjata osan perinnöstä suoraan haluamallaan tavalla omille jälkeläisilleen. Henkivakuutusten sisältöä ei lasketa
osaksi kuolinpesää, vaan henkivakuutuskorvaukset menevät suoraan edunsaajille.

Juttu on julkaistu myös Helsingin Sanomien Ideat-liitteessä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan