Saavutettavuuden vaatimus koskee paitsi palveluita, myös työelämää

  • Pyöreän pöydän webinaarimme aiheita olivat muun muassa
    • Miten digipalvelulakia sovelletaan erilaisiin palveluihin ja miten saavutettavuutta seurataan kiihtyvän digitalisaation aikana
    • Millaista yhteistyötä järjestöt ja finanssiyritykset tekevät palveluiden kehittämisessä saavutettavammiksi.
    • Mitä uutta vuonna 2022 voimaan tuleva esteettömyysdirektiivi tuo tullessaan.
    • Millaiset ovat tulevaisuuden näkymät palveluiden kehittymisen polulla
  • Finanssiala ry järjesti webinaarin palveluiden saavutettavuudesta 8. kesäkuuta.

Eläkeyhtiö Ilmarisen johtava asiantuntija Johanna Koroma nosti puheenvuorossaan esiin saavutettavuuden työkyvyttömyyden ehkäisyssä. Jokainen voi esimerkiksi sairastua tai vammautua työuransa aikana niin, että se vaikuttaa toimintakykyyn. Samaten esimerkiksi työntekijän ikääntyminen voi vaikuttaa työssä suoriutumiseen.

On sekä työntekijän että työnantajan ja samalla eläkeyhtiön intresseissä, että tällaisissa tilanteissa on tarjolla tukea. Koroma kuuluu työkykyareenaan, joka tarjoaa eläkevakuutetuille neuvoja työkykyriskin hallintaan.

”Erilaisilla työn saavutettavuuteen liittyvillä ratkaisuilla voidaan tukea työhön paluuta, työllistymistä ja uuden oppimista. On tärkeää, että sekä yksilö että työnantaja saa oikeaan aikaan oikeat tiedot ja palvelut.”

Saavutettavuus ei siis koske pelkästään finanssi- ja muiden yritysten palveluita, vaan saavutettavuuden ylläpito parantaa myös työntekijöiden hyvinvointia.

Tästä ja monista muista aiheista keskusteltiin Finanssiala ry:n pyöreän pöydän webinaarissa. Katso tallenne:

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat