Sähkö polttaa suuret vahingot – lämpökuvauksilla tuhojen kimppuun

Suomen suurpaloista suuri osa aiheutuu sähköstä. Suurpaloksi katsotaan tulipalo, joka aiheuttaa yli 200 000 euron vahingot. Palojen kimppuun voisi käydä esimerkiksi lämpökuvaamisen avulla, jolla huomattaisiin liian kuumina käyvät sähkölaitteet ja -johdot.

Vuonna 2014 suurpaloja oli saman verran kuin vuotta aiemmin, 187 kappaletta. Vakuutusyhtiöt maksoivat niistä korvauksia noin 90 miljoonaa euroa. Siltä osin kuin palon syy tiedetään, on syiden kolmen kärjessä kaksi sähköperäistä palon aiheuttajaa. Suurpalon aiheuttaa yleisimmin joko sähkölaite tai rakennuksen kiinteä sähköasennus. Väliin kiilaa varomaton tulenkäyttö. Rakennuksen kiinteillä sähköasennuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sähkökaapeleita ja -johtoja, sähkökeskuksia ja muuntajia. Juuri kiinteiden sähköasennusten kimppuun päästäisiin lämpökuvauksen yleistymisellä.

Kuvasta näkyy, mikä hohkaa

Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Petri Mero kertoo vakuutusalan tarttuneen sähköpalo-ongelmiin yhdessä sähköalan kanssa. Ratkaisukeinoksi on tuotu pätevien sähkölaitteistojen lämpökuvaajien kouluttamista ja hyväksyntää. Lämpökuvaaja kuvaa lämpökameralla sähkökeskukset, -johdot ja -laitteet ja tulkitsee kuvan perusteella, onko joku osa huonokuntoinen tai väärin asennettu. Liian kuumina hohkavat osat vaihdetaan uusiin tai asennetaan uudestaan pois palovaaraa aiheuttamasta. ”Lämpökuvaus on osa sähkölaitteiston huolellista kunnossapitoa. Se tulisi ottaa osaksi rutiinitarkastuksia tai kunnossapito-ohjelmaa”, Mero kertoo.

Kaikki on kiinteistönomistajista kiinni

Pätevöityneitä lämpökuvaajia on tällä hetkellä eri puolilla maata nelisenkymmentä kappaletta. Pätevyystodistusten myöntäminen aloitettiin puolitoista vuotta sitten. Pätevyyksiä myöntää kokeen ja työnäyteraportin perusteella puolueeton ja riippumaton sähköturvallisuuslakien mukaisten sähköpätevyystodistusten arvioija SETI Oy. SETIn toimitusjohtaja Veli-Pekka Vitikan mukaan pätevien lämpökuvaajien määrä kasvaa hitaasti mutta varmasti. ”Kaikki SETI Oy:n lämpökuvaajatutkinnot ovat olleet täynnä”, Vitikka kertoo. ”Lämpökuvausten yleistymisessä kyse on ennemminkin siitä, että kiinteistönomistajat ryhtyisivät ylipäänsä teettämään lämpökuvauksia sähkötarkastustensa yhteydessä.” Sähköturvallisuuslaki vaatii, että tiettyjen kiinteistöjen sähkölaitteistoille tehdään määräajoin tarkastus. Tällaisia määräajoin tarkastettavia kohteita ovat teollisuuden, maatalouden sekä liiketilojen ja julkisten tilojen sähkölaitteistot. ”Tällä hetkellä viranomaiset eivät vaadi, mutta suosittelevat vahvasti lämpökuvausta”, Vitikka sanoo. Sähkölaitteistojen lämpökuvauksen tekeminen pakolliseksi määräaikaistarkastusten yhteydessä nostaisi paloturvallisuuden tasoa merkittävästi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat