Sähköautoilla on isompi onnettomuusriski – myös korjaaminen on kallista

Sähköautoilla on polttomoottoriautoja isompi riski joutua onnettomuuteen. Myös kolarikorjaukset ovat kalliimpia. Asia selviää Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) teettämästä selvityksestä. Toisaalta LVK uskoo, että sekä onnettomuusriski että korjausten hinta laskevat, kun sähköautot yleistyvät.

Sähköautojen isompi onnettomuusriski johtuu ensinnäkin teknisistä seikoista. Sähköauto pitää huomattavasti pienempää ääntä kuin polttomoottoriauto ja kiihtyy polttomoottoriautoa tehokkaammin. Sähköauton vauhti saattaa myös hidastua yllättäen, jos virta jostain syystä katkeaa.

LVK:n tekninen päällikkö Tuomo Toivanen arvioi suurempien onnettomuusmäärien johtuvan myös siitä, että sähköautoilla ajetaan erityisesti taajamissa, joissa onnettomuusriski on korkeampi.

”Sähköauton käyttökustannukset ovat polttomoottoriautoa pienemmät, joten sellaisella tulee ajeltuakin enemmän”, Toivanen arvioi.

Toivanen kuitenkin uskoo, että onnettomuustiheys laskee, kun sähköautot yleistyvät. Tällä hetkellä sähköautojen osuus Suomen autokannasta on hieman alle 0,6 prosenttia. LVK arvioi, että osuus nousee 10 prosenttiin vuonna 2025.

Myös sähköautojen latauksen turvallisuus nousi LVK:n selvityksessä esiin. Sähköautojen latauspaikoilla tuleekin kiinnittää erityistä huomiota latauslaitteiden sähkö- ja paloturvallisuuteen.

Halpa ajaa, kallis korjata

Sähköauton korjaaminen on kalliimpaa kuin polttomoottoriauton. Selvityksen mukaan sähköautojen omaisuusvahinkojen korvaukset ovat noin kaksinkertaiset muihin autoihin verrattuna.

Korjaaminen vaatii uutta ja erilaista osaamista, ja varaosamarkkina ei ole niin kehittynyt kuin polttomoottoriautoissa. Toisaalta huoltotarve on sähköautoissa polttomoottoriautoja vähäisempää.

LVK:n tiedote.