Sähköinen asiointi vähensi ajoneuvojen rekisteröinnin päästöjä kolmanneksen

Ennen sähköisen asiointipalvelun mahdollisuutta pakollisen liikennevakuutuksen hankkiminen ja auton rekisteröinti saivat aikaan vuosittain noin 12 150 hiilidioksiditonnin päästöt. Se vastaa noin 70 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla.

Loppuvuodesta 2015 käyttöönotetut vakuutusyhtiöiden ja Trafin sähköiset asiointipalvelut on mahdollistaneet ajoneuvojen rekisteröinnin vakuuttamisen yhteydessä. ​Toiminnan päästöt ovat jo 34 prosenttia pienemmät rekisteröintitapahtumaa kohden verrattuna lähtötilanteeseen. Vuoteen 2018 mennessä tavoitellaan 51 prosentin vähennystä kokonaispäästöihin.

Finanssialan Keskusliitto, Liikennevakuutuskeskus ja Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) tekivät keväällä 2015 yhdessä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Sitoumuksella halutaan edistää sähköisen asioinnin käyttöönottoa ajoneuvojen vakuuttamisessa ja rekisteröinnissä. Samalla halutaan edistää kestävää kehitystä ja vähentää toimista syntyvää hiilijalanjälkeä.

Asiakkaiden käyttäytymisessä on tapahtunut huomattava positiivinen muutos lyhyessä ajassa. 34 prosentin pudotus uudistuksen kokonaispäästöissä vastaa yli puolta alkujaan tavoitellusta 51 prosenttiyksikön säästöstä. Toimenpidesitoumuksen tehneet osapuolet kertovat, että suurin osa ajoneuvojen päästöihin vaikuttavista päätöksistä tehdään ratin ja kuljettajan penkin välissä. Asiakkaiden siirtyminen sähköisen palvelun käyttäjiksi on ajoneuvorekisteriuudistuksen merkittävin yksittäinen ilmastoteko.

”Jokainen ajamatta jäänyt kilometri on suoraan pois ilmaston lämpenemisestä. Ilmastotalkoissa tarvitaan meitä kaikkia”, toteaa kehityspäällikkö Timo Tuominen Finanssialan Keskusliitosta.

Kevään kynnyksellä Liikennevakuutuskeskus ja Trafi haluavat kannustaa ihmisiä tekemään ilmoitukset talviteloilla olleiden ajoneuvojensa liikennekäyttöönotosta sähköisesti. Säästyneen asiointiajan ja ajokilometrien lisäksi syntyy myös vähennystä ilmastovaikutuksissa.

”Nykyään kaikkien vakuutusyhtiöiden palveluissa on mahdollista tehdä rekisteröinti ja liikennekäyttöönotto samalla, kun hoitaa liikennevakuutuksen kuntoon. Samalla kun palvelu sujuvoituu, kustannukset ja ympäristövaikutukset pienenevät”, vinkkaa vakuutuspäällikkö Lauri Linna Liikennevakuutuskeskuksesta.

Suurin osa siirtynyt sähköisiin palvelukanaviin

Suomessa tehdään vuosittain erilaisia rekisteri-ilmoituksia noin 4,3 miljoonaa. Vuonna 2015 ilmoituksista suurin osa tehtiin vielä paikan päällä toimipisteissä.

”Alkuperäinen tavoite oli, että vuoteen 2018 mennessä 60 prosenttia asiakkaista olisi siirtynyt sähköiseen asiointiin. Nyt jo lähes puolet asiakkaista toimii näin. Asetettu tavoitteemme on hyvin lähellä. Vain ensirekisteröintien osalta olemme siitä vielä kaukana, muilta osin asiakkaiden siirtyminen sähköiseen palvelukanavaan on edennyt nopeammin kuin uskalsimme toivoa”, toteaa kehityspäällikkö Esa Aaltonen Trafista.

Sähköinen palvelu on vähentänyt päästöjä erityisesti asiointimatkojen vähentymisen kautta. Hyötyä tulee palvelun käyttäjille myös ajansäästön kautta. Ainoa rekisteröintitapahtuma, jonka kohdalla päästöt ovat nousseet, on rekisteröintitodistusten tulostaminen toimipisteessä. Auton omistajille ei enää postiteta automaattisesti rekisteriotetta, joten tulosteita pyydetään enemmän. Kokonaisuudessaan tulosteidenkin määrä on kuitenkin pudonnut radikaalisti.

Ajoneuvolla on oltava voimassaoleva liikennevakuutus, jotta se voidaan rekisteröidä. Yli 99 prosentissa rekisteri-ilmoituksista käsitellään tietoa, joka löytyy ajoneuvon vakuutussopimuksesta ja vaikuttaa vakuutukseen. Ajoneuvojen rekisteri-ilmoituksia tehtiin vuoden 2016 lopussa 4,3 miljoonaa kappaletta, joista 49 prosenttia sähköisesti. Muutosta vuoden 2014 kokonaismäärään oli noin 800 000 ilmoitusta.

Ajoneuvojen vakuuttaminen ja rekisteröinti sähköiseksi -selvitys tehtiin vuonna 2015 laskemalla toimenpidesitoumuksen pohjalta sähköisen ajoneuvorekisteröinnin ja ajoneuvovakuutuksen uudistuksen vaikutukset toiminnan hiilidioksidipäästöihin. Laskennassa määriteltiin vähennystavoitteet eri päästölähteille ja rekisteröintitoiminnalle vuosina 2015–2018. Laskennat on toteuttanut Natural Interest Oy.