Sähköinen asunto-osakerekisteri hallitukselta viisas digiloikka

Hallituksen toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä on puoltanut kokouksessaan 3.2.2016 julkisten palveluiden digitalisointia kuudella hankkeella. Sähköinen asunto-osakerekisteri on yksi näistä uudistuksista. Sen toteuttamiseen on tarkoitus varata digitalisaatioon varattuja kärkihankerahoja.

​Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi on erittäin tyytyväinen, että hallitus on tekemässä jokaista suomalaista asunnonomistajaa arjessa palvelevan digiuudistuksen. ”Se on viisas digiloikka, joka koskettaa suurta osaa suomalaisia. Kyse on 1,5 miljoonan suomalaisen kodeista, tärkeästä omaisuudesta ja kansallisvarallisuudesta. Uudistus toisi kustannussäästöjä asunnonomistajille ja taloyhtiöille ja loisi samalla edellytykset sähköiselle asuntokaupalle.”

Finanssialan mielestä sähköinen asunto-osakerekisteri on toteutettava kokonaisuutena. Kauppi korostaa, että paperisista asunto-osakekirjoista luopuminen ja huoneistojen sekä asunto-osakeyhtiöiden perus- ja kuntotietojen kokoaminen yhteen tuovat mittavia säästöjä kymmenille tuhansille yrityksille ja kymmenille viranomaisille niiden nykyisessä toiminnassa.

Kaupin mukaan on tärkeää, että sähköinen asunto-osakerekisteri toteutetaan siten, ettei se nosta asumisen kustannuksia nyt tai jatkossa. ”Maanmittauslaitoksen valinta vastuuviranomaiseksi on perusteltu ratkaisu. Maanmittauslaitos on viime aikoina kunnostautunut kiinteistöpuolella sähköisen asioinnin kehittämistä koskevissa aloitteissa.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat