Sähköisen laskutuksen standardia uudistetaan – mahdollisuus vaikuttaa

Sähköisten laskujen yhteiseurooppalaista standardia kehitetään. Standardi määrittää, mitä ydinelementtejä sähköisissä laskuissa on jatkossa oltava. Standardimalli on julkaistu, ja sitä voi kommentoida helmikuuhun saakka. Julkishallinnon on jatkossa pystyttävä ottamaan vastaan standardin mukaisia sähköisiä laskuja.

​Sähköinen lasku on lasku, joka on laadittu rakenteisessa muodossa niin, että samat tiedot ovat aina tietyillä paikoillaan ja tietyssä muodossa, jotta niitä voidaan käsitellä automaattisesti eri järjestelmissä ilman käsityötä. Koko Eurooppaan luodaan nyt vastaava yhtenäinen laskumalli, jotta laskujen käsittely olisi sujuvaa toimijoiden kotimaista riippumatta.

Standardia laatii eurooppalainen standardointiorganisaatio CEN. Suomesta CENin tekemän mallin määrittelyssä on ollut mukana Finanssialan Keskusliitto ja Tieto, joiden laatimat verkkolaskukuvaukset ovat tällä hetkellä Suomessa laajalti käytössä.

Suomalaisten jo käytössä olevien verkkolaskumallien käyttöä voidaan jatkaa, jos ne täyttävät eurooppalaisen standardin. Suomalaisten verkkolaskuja hyödyntävien organisaatioiden kannattaa antaa mielipiteensä kuulua, jotta tulevasta standardista saadaan mahdollisimman hyvä ja suomalaisille sopiva.

Kommentteja tuleviin sähköisiin laskumalleihin voi antaa 13.2.2016 asti suomalaisen standardointiorganisaatio SFS:n verkkosivuilla.