Sähköiset maksutavat jatkavat kasvuaan

Sähköisen asioinnin eteneminen näkyy Finanssialan Keskusliiton (FK) tuoreissa viime vuotta kuvaavissa maksuliikennetilastoissa. Verkkopankin käyttö kasvattaa edelleen suosiotaan, nyt senioreiden joukossa. Verkkopankkisopimuksia on jo yli 6 miljoonaa ja kuluttajat maksoivat verkkopankissa viime vuonna 421 miljoonaa maksua.

​”Suomalaisista 87 prosenttia sanoo maksavansa laskunsa tavallisimmin verkkopankissa. Verkkopankin käyttö on lisääntynyt erityisesti yli 50-vuotiailla. 65-74- vuotiaista jo kaksi kolmasosaa maksaa laskunsa pääosin verkkopankissa. Tilastoja tukee FK:n keväällä valmistunut haastattelututkimus, kertoo johtaja Päivi Pelkonen FK:sta.

Matkapuhelimen ja tablet-tietokoneen käyttö maksamisessa yleistyy vähitellen. 25 prosenttia suomalaisista käyttää niitä joko pääasiallisena tai toissijaisena verkkopankin käyttölaitteena.

Verkkolaskutus on vakiinnuttanut asemansa. Pankkien kautta lähetettiin viime vuonna yli 68 miljoonaa verkkolaskua. Kasvua edellisestä vuodesta oli huimat 73 %. ”Suuri kasvu selittyy osittain kotimaisen suoraveloituksen päättymisellä. Laskuttajat ottivat e-laskun käyttöön kuluttajalaskutuksessa ja tarjosivat aktiivisesti sähköistä laskutustapaa asiakkailleen”, Päivi Pelkonen toteaa.

FK:n haastattelututkimuksen mukaa verkkopankissa maksavista asiakkaista jo 62 prosenttia saa tällä hetkellä e-laskuja suoraan verkkopankkiin. Viime vuonna vastaava luku oli 41 prosenttia.

Sähköinen tunnistaminen lisääntynyt roimasti

Sähköisen asioinnin lisääntymistä kuvaa myös Tupas-tunnistamisen kasvu, joka oli peräti 45 % edellisestä vuodessa. Pankkien myöntämillä Tupas-tunnuksilla kirjauduttiin julkisen ja yksityisen sektorin tarjoamiin verkkopalveluihin 47 miljoonaa kertaa. Verkkoasioinnin kasvu näkyy myös pankkien verkkomaksupalvelujen ns. maksunapin käytön kasvulla. Palveluja ja ostoksia maksettiin verkossa maksunapilla 56 miljoonaa kertaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 10 %.

Korttimaksaminen kasvaa edelleen. Suomalaisista 76 % kertoo maksavansa ostoksensa tavallisimmin jollakin maksukortilla. Korttimaksujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5,7 %. Suomalaisilla on käytössään jo yli 8 miljoonaa pankkien myöntämää maksukorttia. Kortinhaltijat käyttävät korttia aiempaa pienempiin ostoksiin.

Päivi Pelkonen arvio korttimaksamisen jatkavan kasvuaan myös tulevaisuudessa. Niistä suomalaisista, joilla on pankin myöntämä maksukortti, kahdeksalla prosentilla on kortissaan lähimaksuominaisuus. Heistä reilu viidennes on käyttänyt tätä ominaisuutta.