Sairauskuluvakuutukset jatkoivat kasvuaan – suosion kasvu kertoo riskitietoisuudesta ja oman terveyden arvostuksesta

Aikuisten yksityishenkilöiden ottamien sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi. Lapsille otetut ja yritysten ottamat vakuutukset vähenivät hieman. Kuva: Shutterstock
  • Aikuisten yksityishenkilöiden ottamien sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi vuonna 2023.
  • Lapsille otetut ja yritysten ottamat vakuutukset vähenivät hieman.
  • Sairauskuluvakuutusten kokonaismäärä kasvoi, ja sairauskuluvakuutettuja oli vuoden lopussa vajaat 1,3 miljoonaa.

Sairauskuluvakuutus mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn omavalintaiseen tai vakuutusyhtiön suosittelemaan hoitolaitokseen. Sen tarkoitus on täydentää julkisia terveyspalveluja, ja se korvaa muun muassa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkärin määräämiä lääkkeitä.

Sairauskuluvakuutusten kasvava suosio kertoo siitä, että sairastuminen nähdään paitsi henkilökohtaisena, myös taloudellisena riskinä, johon kannattaa varautua. Finanssiala ry:n (FA) johtavan asiantuntijan Päivi Lunan mukaan varautumalla sairastumisen riskiin ihmiset toimivat juuri vakuutuksen idean mukaisesti.

”Sairastuminen tai loukkaantuminen voi tulla hyvinkin kalliiksi, jos haluaa varmistaa pääsyn hyvään hoitoon nopeasti. Lisäksi monissa vakavissa sairauksissa nopea hoitoon pääsy voi olla merkittävä tekijä taudista selviämisessä.”

Finanssiala ry:n keräämien tietojen mukaan sairauskuluvakuutettuja oli vuoden 2023 lopussa 1 293 000. Kasvua edellisvuodesta on yksityishenkilöiden ottamissa aikuisten vakuutuksissa. Sekä lapsille otetut että yritysten ottamat vakuutukset vähenivät edellisvuodesta. Kasvuluvut eivät ole suuren suuria, mutta kasvu on ollut tasaista tilastoinnin aloitusvuodesta 2014 saakka.

”Väestön ikääntyessä on selvää, että lapsille otetut vakuutukset vähitellen vähenevät. Kasvava kokonaismäärä osoittaa, että suomalaiset ottavat tosissaan riskin toimintakykynsä menetyksestä. Tätä riskiä turvaa julkinen järjestelmä, mutta vapaaehtoisella vakuutuksella saa halutessaan lisäturvaa”, Luna sanoo.

Koko sosiaali- ja terveydenhuollon pohjana on julkisesti rahoitettu järjestelmä, jota yksityiset palvelut ja vakuutukset täydentävät. Yksityiset palvelut antavat myös tilaa julkiselle järjestelmälle kehittyä yhä paremmin kansalaisten tarpeita vastaavaksi. Sairauskuluvakuutuksen, kuten muidenkin vakuutusten, ytimessä on riski ja siihen varautuminen.

”Riskejä tasataan vakuutuksin, ja mikäpä on sen tärkeämpi vakuutettava kuin oma terveys ja toimintakyky. Vakuutuksella halutaan erityisesti minimoida jonotusta ja tehdä palveluiden käytöstä mahdollisimman vaivatonta: päivystyksessä odottamisen sijaan ajanvaraukset saa helpommin sopimaan omiin aikatauluihinsa. Tärkeitä ovat myös taloudelliset syyt: vakuutuksella säästää rahaa, jos tulee vaikkapa hankala sairaus, lääkekuluja tai tarve erikoislääkärin palveluille”, Luna luettelee.

Luna muistuttaa, että myös julkisen terveydenhuollon kehittäminen on Finanssiala ry:n intresseissä. FA kannattaa vahvasti hallitusohjelman kirjauksia ja viranomaisten työtä, joilla parannetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä kehitetään priorisointia ja kustannusvaikuttavuutta.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan