Sairauskuluvakuutuksilla turvataan nopea hoitoon pääsy

Yksityisten sairauskuluvakuutusten merkityksestä
terveydenhuollossa on käyty lähiaikoina keskustelua julkisuudessa.
Sairauskuluvakuutusten määrä on vuosien varrella kasvanut tasaisesti.
Finanssialan Keskusliiton (FK) tietojen mukaan sairauskuluvakuutus on
yhteensä noin 900 000 suomalaisella. Näistä noin 420 000 on lapsia.

​Johtaja Timo Silvola FK:sta sanoo, että yksityisillä sairauskuluvakuuksilla halutaan turvata ensisijaisesti nopeaa hoitoon pääsyä. Sairauskuluvakuutukset ovat jo vuosikymmenien ajan helpottaneet erityisesti lapsiperheiden arkea terveydenhuollon palveluissa. Viime vuosina vakuutuksia on otettu enenevässä määrin työterveyshuollon laajentamiseksi.

”Työterveyshuolto ei kata esimerkiksi kirurgista hoitoa, jonka vuoksi varsinkin ei-kiireellistä hoitoa edellyttävän sairauden tai tapaturman takia työntekijä voi joutua kuukausien leikkausjonoon julkisella puolella. Jonossa oleminen tulee kalliiksi työnantajalle, sillä yksi sairauspoissaolopäivä maksaa yritykselle keskimäärin 300 euroa . Työnantajan ottaman vakuutuksen avulla on mahdollisuus päästä nopeasti hoitoon ja takaisin töihin”, Silvola kertoo.

Silvola kertoo, että yksityisten vakuutusten osuus koko terveydenhuollon rahoituksesta on alle kaksi prosenttia. Tämä on vain murto-osa siitä määrästä, minkä kansalaiset maksavat itse omasta terveydenhuollostaan.

Silvolan mielestä olisi tärkeää, että yhteiskunta kirkastaisi jatkossa omia palvelulupauksiaan. Kansalaisille tulisi kertoa selkeästi, millaisia palveluita he ovat oikeutettuja saamaan yhteiskunnalta. Tämä koskee sosiaali- ja terveydenhuollon koko palvelukenttää ja aivan erityisesti vanhuuden hoivaan liittyviä palveluja