Sairauskuluvakuutusten määrä kasvaa kasvamistaan – jo 1,25 miljoonaa vakuutettua

Sairauskuluvakuutus korvaa muun muassa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkärin määräämiä lääkkeitä. Kuva:  Shutterstock.com

Yksityisten sairauskuluvakuutusten määrä on noussut uuteen ennätykseensä. Kesäkuun lopussa lähes 1 250 000 suomalaisella oli sairauskuluvakuutus. Vakuutukset jakautuvat niin, että noin 464 000 vakuutetuista on lapsia ja 521 000 aikuisia. 262 000 vakuutuksen ottajaa on yrityksiä.

Sairauskuluvakuutus mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn omavalintaiseen tai vakuutusyhtiön suosittelemaan hoitolaitokseen. Sen tarkoitus on täydentää julkisia terveyspalveluja, ja se korvaa muun muassa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkärin määräämiä lääkkeitä.

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Päivi Luna pitää vakuutusten määrän jatkuvaa kasvua melko odotettuna. Yksi sote-uudistuksen tarkoituksista on helpottaa hoitoon pääsyä. Yksityisillä vakuutuksilla on silti tulevaisuudessakin tärkeä rooli.

”Palvelulupauksen täsmentäminen selkeyttäisi yksityisten vakuutusten tilannetta ja helpottaisi vakuutustuotteiden kehittämistä. Tarkkaan määritetty palvelulupaus antaisi ihmisille tiedon siitä, mitä palveluja he voivat saada yhteiskunnan kustantamina ja mihin tarvitaan omaa varautumista”, Luna sanoo.

Erilaisten vakuutusten kirjo markkinoilla on laaja. FINE Vakuutus ja rahoitusneuvonta laati vuosi sitten oppaan, joka kokoaa yhteen sairauskuluvakuutuksen valinnassa huomiotavat keskeiset asiat.

Tilasto: Sairauskuluvakuutukset 2009-2020