Sairauskuluvakuutusten määrä tasaisessa kasvussa

Sairauskuluvakuutusten määrä on noussut tasaisesti vuodesta 2009. Vakuutettuja oli viime vuoden lopussa yli 1,1 miljoonaa. Hallitusohjelmassakin luvatun palvelulupauksen selkeä määrittely auttaisi kansalaisia tulevassa sote-maailmassa arvioimaan, millaiseen omaan varautumiseen heillä on jatkossa tarvetta.

Sairauskuluvakuutuksen avulla halutaan useimmiten välttää sairaana jonottaminen terveyskeskukseen. Vakuutuksen ottaja haluaa myös varmistaa, ettei joudu taloudellisten valintojen eteen, jos jossain vaiheessa tarvitsee esimerkiksi jatkuvaa hoitoa.

Sairauskuluvakuutus mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn omavalintaiseen tai vakuutusyhtiön suosittelemaan hoitolaitokseen. Sen tarkoitus on täydentää lakisääteistä vakuutusturvaa, ja se korvaa muun muassa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkärin määräämiä lääkkeitä.

Nyt keskeinen syy ottaa yksityinen vakuutus on ollut nopea hoitoon pääsy ja mahdollisuus saada palvelua yksityiseltä sektorilta. Nähtäväksi jää, mitkä ovat tulevan soten vaikutukset.

Finanssialan Keskusliiton kehityspäällikkö Päivi Lunan mukaan onnistunut sote-uudistus toivottavasti jatkossa helpottaa hoitoon pääsyä. Yksityisille vakuutuksille on kuitenkin edelleen tarvetta, sillä julkisen sektorin säästöpaineet luovat vääjäämättä tarpeen täydentävälle turvalle.

”Palvelulupauksen täsmentäminen selkeyttäisi yksityisten vakuutusten tarvetta. Epäselvä palvelulupaus haittaa nyt yksityiseen varautumiseen perustuvien rahoitusmallien kehitystä. Se myös ruokkii kuluttajien epävarmuutta. Selkeä palvelulupaus antaisi ihmisille tiedon siitä, mitä palveluja he voivat saada yhteiskunnan kustantamina ja mihin tarvitaan omaa varautumista”, Luna toteaa.