Samassa kodissa vielä vanhanakin? – Testi auttaa asumisen ennakoinnissa

Testissä muun muassa kartoitetaan nykyisen asumuksen esteettömyyttä ja sijaintia. Kuva: Shutterstock.com

Elämän ehtoossa ei ole merkityksetöntä, missä asuu. Digitaalinen SAAennakoida-palvelu on luotu asumisen muutosten ennakointiin yli 55-vuotiaille. Asumisen muutoksia kannattaisi suunnitella ja toteuttaa hyvissä ajoin. Näin vältetään myöhempiä asumisen pulmia ja mahdollistetaan itsenäinen asuminen mahdollisimman pitkään. Lisäksi omistusasunto on varallisuutta, jota voi hyödyntää myös vanhuuden hoivan rahoittamisessa.

Asumisen apu ry:n SAAennakoida-palvelussa pääsee muun muassa tekemään asumisen pikatestin ja laatimaan oman asumissuunnitelman. Testissä muun muassa kartoitetaan nykyisen asumuksen esteettömyyttä ja sijaintia ja kannustetaan pohtimaan, onko nykyinen asunto sopiva, jos vaikka päätyykin pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjäksi.

Yksi olennainen vanhuuteen varautumisen ulottuvuus on mahdollisen hoivan rahoitus, mikä liittyy myös asumiseen. Ikääntyessä hoivantarve kasvaa, käytettävissä olevat tulot pienenevät, ja kotitalouksien varallisuus on tyypillisesti kiinni omistusasunnoissa. Yksinkertaisin tapa ratkaista pattitilanne olisi purkaa asuntovarallisuutta eli muuttaa pienempään asuntoon tai ottaa käänteinen asuntolaina.

”Vaikkei välitöntä hoivaa tarvitsisikaan, ei omaisuuttaan välttämättä kannata pitää kiinni seinissä. Elämän ehtoossa kannattaa nauttia työnsä hedelmistä ja asuntoon sijoitetuista varoista, kun vielä ehtii”, toteaa Finanssiala ry:n kehityspäällikkö Kristiina Siikala.

Siikala on mukana Vanhustyön Keskusliiton organisoimassa vanheneminen.fi-verkostossa yhteistyössä monien muiden ikääntyvien varautumisen merkitystä painottavien organisaatioiden kanssa. Myös Asumisen apu ry on työssä mukana.

Finanssiala ry:n tammikuussa 2020 tekemässä kyselyssä jopa 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että omien vanhempien tulisi ikääntyessään käyttää omaisuuttaan ja säästöjään oman hyvinvointinsa rahoittamiseen. Vain 10 prosenttia ajattelee, että vanhempien tulisi jättää mahdollisimman paljon omaisuuttaan perinnöksi.

Ohjeita vanhuuteen varautumiseen löytyy FA:n Suunnittele itse elämäsi – talousasiat hoitoon huolella -oppaasta. Oppaan lopussa on myös oman talouden tarkastuslista, jonka avulla voi saada arvion siitä, miten hyvin on jo ennakoinut eläkkeelle jäämistä ja mihin kaikkiin asioihin olisi edelleen hyvä kiinnittää huomiota