Sammon Stadigh: Omistaminen on suomalaisten hyvinvoinnin edellytys

Suomalaisia on kannustettava omistamaan, jos Suomi haluaa ylläpitää nykyisen elintasonsa ja hyvinvointinsa. Näin linjaa Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh. Stadighin mukaan omistajuuden lisääminen on välttämätöntä, jotta Suomeen saadaan uusia työpaikkoja.

Suomalaisten pitäisi omistaa enemmän, ja koska omistamiseen liittyy riskejä, tulisi siihen kannustaa esimerkiksi verotusratkaisuilla. Kari Stadigh on huolissaan, miten Suomi aikoo pysytellä hyvinvoinnissa Norjan ja Ruotsin rinnalla.

”Norjalaisilla on 1 000 miljardin dollarin öljyrahasto, johon nojata. Ruotsissa taas on huomattavasti Suomea monipuolisempi elinkeinorakenne, merkittäviä kansainvälisiä teollisuusyrityksiä, paljon startupeja ja huomattava määrä työelämään hienosti integroituneita maahanmuuttajia.”

Stadighin mielestä tulevaisuuden kannalta kriittistä on kannustus yksityisten työpaikkojen lisäämiseen. Työpaikkojen luominen on aina yrityksen omistajan päätös, ja siten omistajuutta tukemalla syntyisi myös uusia työpaikkoja.

”Kansalaisten tulisi saada talousosaamisen perusedellytykset jo koulussa. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus kansankapitalismiin: miten ryhdytään yrittäjäksi, omistajaksi, säästäjäksi ja sijoittajaksi. Lisäksi verotuksen tulisi kannustaa ottamaan riskiä ja ryhtymään omistajaksi.”

Stadighin mukaan toimiva koulutusjärjestelmä houkuttelisi Suomeen myös ulkomaisia investointeja. Työvoiman kouluttamisen lisäksi tulisi suosia työperäistä maahanmuuttoa ja luoda ennustettava, kilpailukykyinen verotusjärjestelmä.

Pankkiunioni painoi Nordea-päätöksessä

Nordean pääkonttoripäätöksessä painoi erityisesti pääsy saman sääntelyn alle, jotta se pystyy parhaiten kilpailemaan muiden eurooppalaisten pankkien kanssa, Stadigh kertoo. Pääkonttorin siirto sai taakseen 97 prosenttia yhtiökokouksen äänistä. Sampo on yli 20 prosentin osuudellaan pankkikonsernin suurin omistaja.

”Toki taloudelliset seikat vaikuttivat myös. Päätöksessä kuitenkin painoi eniten se, että Suomi oli ehdokkaana olevista maista ainoa pankkiunionin jäsen ja sen pankkijärjestelmää valvoo Euroopan keskuspankki.”

Uutinen on osa juttusarjaa, jossa haastattelemme Finanssiala ry:n hallituksen jäseniä jostakin ajankohtaisesta aiheesta.