Sata pajaa vakuutusta – Työpajat täydentävät koulujen opetusta

Vakuutustyöpajoissa käytiin muun muassa lapuille läpi, mitä hyötyä vakuutuksesta on.

”Vakuutuksia ei meidän oppikirjoissa ole ihan suoraan käsitelty – se on kuitenkin elämänhallintaan, talouteen ja itsenäistymiseen liittyvä asia. Vakuutustyöpajoissa tämä asia tulee sopivassa muodossa”, sanoo historiaa ja yhteiskuntaoppia Helsingin kuvataidelukiossa opettava Anne Mattsson. Finanssiala ry rahoittaa tämän vuoden aikana yhteensä sata vakuutusaiheista työpajaa lukioihin ja ammattioppilaitoksiin.

​”On aina hyvä, kun asioita on silloin tällöin kertomassa joku muu kuin oma opettaja. Ettei mene aina niin, että opettaja kertoo ja sitten tehdään kirjasta tehtäviä”, Mattsson jatkaa. Pajojen ideana on pohtia vakuutuksen ideaa sekä käydä läpi sitä, millaisten riskien varalta ihmiset ovat yhteiskunnan tavalla tai toisella vakuuttamia ja millaisesta vakuutusturvasta on ymmärrettävä huolehtia itse.

Katso video työpajan pidosta Helsingin kuvataidelukiosta.

75–90 minuutin mittaiset oppitunneiksi sopivat Vakuuttaak(k)o-nimiset työpajat ovat lukioille ja ammattikouluille maksuttomia. Kouluvierailuja vetävät koulutuksen saaneet nuoret, joista suurin osa on korkeakouluopiskelijoita. Nuorten Akatemia vastaa kouluvierailujen markkinoinnista kouluille, vierailuohjaajien kouluttamisesta ja käytännön järjestelyistä. Työpajojen sisältöä on ollut tekemässä Finanssiala ry:n lisäksi Kela ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.

”Tämä sopii minulle kasvatustieteen opiskelijana hyvin. Saan työpajojen pitämisestä rahaa ja työpajoissa käytettävät osallistavat menetelmät sopivat tosi hyvin opettajan filosofiaani”, sanoo useita työpajoja kevään ja syksyn aikana ohjannut Soile Koski-Aho.

”Ja oli työpajan asioiden opettelusta hyötyä minullekin – opin näet vakuutuksista aika paljon!” Koski-Aho nauraa.

Työpajojen kaikki materiaalit ovat myös vapaasti saatavissa verkosta. Niiden avulla työpajan tai sen harjoitteiden pito onnistuu omalla oppitunnilla myös ilman työpajaohjaajan tilaamista.