Seniori tahtoo säästää riskittömästi

Pankkitileille säästäminen on senioreiden keskuudessa edelleen
suosituin säästämismuoto alhaisesta korkotasosta huolimatta. Ikäihmiset
arvostavat sitä, että rahat ovat tallessa turvallisesti ja
riskittömästi. Iäkäs väestö ei arvosta tuottoa sijoituskohteen
valinnassa läheskään yhtä paljon kuin nuoremmat ikäluokat. Tiedot käyvät
ilmi Finanssialan Keskusliiton 65–85-vuotiaille teettämästä Senioreiden
säästäminen ja maksutavat -tutkimuksesta.

​Tutkimuksen mukaan etenkin rahojen säästäminen käyttötilille on kasvattanut suosiotaan vuoden takaiseen verrattuna. Nyt 65–85-vuotiaista 38 prosentilla on säästöjä käyttötilillä, kun vuosi sitten vastaava luku oli 33 prosenttia. Koko väestöön verrattuna iäkkäät säästävät muita ahkerammin pankkitileille.

”Hyvinhän sen ymmärtää, että seniorivaiheessa ei enää tahdota ottaa raha-asioissakaan suuria riskejä, vaan haetaan sijoituskohteiden valinnassa turvallisuutta ja varmuutta. Näiden ominaisuuksien ohella myös sijoituskohteen vaivattomuus on vanhemman väen suosiossa”, kertoo Finanssialan Keskusliiton rahoitusasiantuntija Ulla Halonen.

Riskinottohalukkuuden vähäisyydestä kertoo myös hienokseltaan laskeva trendi pörssiosakkeisiin säästämisen suosiossa, joka on vanhemman väestön keskuudessa laskenut vuodesta 2011 lähtien. Tuolloin 20 prosentilla oli osakkeita, nyt enää 16 prosentilla. Sen sijaan kiinnostus sijoitusrahastoja kohtaan on elpynyt aavistuksen viime vuodesta. Nyt 16 prosentilla on osuuksia sijoitusrahastoissa, vuosi sitten 14 prosentilla.

”Vaikka pörssikurssit ovatkin nousseet, vaikuttaa myös yleinen mieliala talouden epävarmuudesta senioreiden säästämiskohteiden valintaan”, arvioi rahoitusasiantuntija Halonen.

Käärinliinoissa ei ole taskuja!

Iäkkäämpien ihmisten suunnitelmallisuus oman talouden suhteen on lisääntynyt viime vuoteen nähden. Korkeintaan kuukauden päähän omia raha-asioitaan suunnittelee nyt 31 prosenttia iäkkäistä, kun viime keväänä vastaava luku oli 26 prosenttia. Useimmiten rahaa pistetään sivuun pahan päivän varalle – niin tekee yli puolet yli 65-vuotiaista.

”Keskimäärin iäkkäällä väestönosalla raha-asiat ovat paremmalla tolalla kuin nuoremmilla, sillä nuorilla on huomattavasti enemmän lainaa. Ikäihmiset ovat jo asuntonsa maksaneet”, Halonen kiteyttää.

Ikäihmisille onkin kertynyt elinvuosien aikana kiinteää varallisuutta maa-, metsä- ja asunto-omaisuuden muodossa. Tämän omaisuuden myymisellä voisi kohentaa omaa eläkeiän toimeentuloaan. Kiinteän omaisuuden myyminen vanhoilla päivillä vain ei ole ollut Suomessa tapana, sillä tuleville polville tahdotaan välttämättä jättää perintöä.

”Eläkeläisillä oman toimeentulon kohentaminen on monesti korvien välistä kiinni”, sanoo Finanssialan Keskusliiton johtaja Timo Silvola. ”Säästetään pahan päivän ja vanhuuden varalle, vaikkei ymmärretä, että ollaan jo vanhoja. Silloin omia säästöjä voisi ihan hyvin käyttää oman hyvinvoinnin turvaamiseen vaikkapa menemällä kaihileikkaukseen tai korjaamalla huonoksi menneet hampaat.”

Niinpä. Omaa omaisuutta kannattaa tarkastella asuntoja myöten järkevästi. Omaisuuden kasaaminen ilman sen hyödyntämistä ei ole järkevää, sillä hautaan asti säästöjään ei voi viedä. Käärinliinoissa kun ei tunnetusti ole taskuja.