Seniorien säästöt tileillä ja kiinteässä omaisuudessa

Seniorikansalaiset ovat kiinnostuneita säästämisestä. Koko väestöön verrattuna 65–85-vuotiailla suomalaisilla on säästöjä ja sijoituksia useammin kuin muulla väestöllä. Varojen sijoittaminen useaan eri kohteeseen samanaikaisesti on lisääntynyt selvästi. Eniten seniorien kiinnostus on lisääntynyt rahasto- ja osakesäästämistä kohtaan. Myös käyttötilille säästäminen on kasvattanut suosiotaan. Yli 65-vuotiaiden suomalaisten säästämistä ja maksutapoja selvitettiin Finanssialan Keskusliiton (FK) teettämässä haastattelututkimuksessa.

Finanssialan Keskusliiton rahoitusasiantuntija Ulla Halosen mukaan seniorit ovat useimmiten maksaneet lainansa pois, joten rahaa riittää sijoitettavaksikin. Vaikka senioreita kiinnostavatkin rahastot ja osakesäästäminen, on tilille säästäminen raportin mukaan kuitenkin senioreiden suosituin säästömuoto. Alhaisella korkotasolla ei näytä olevan siihen vaikutusta. Säästö- ja sijoitustileille säästävien senioreiden osuus on laskenut selvästi, mutta käyttötilille säästävien osuus noussut. Säästökohteiden valintakriteerinä ykkösenä on turvallisuus.

”Yli 65-vuotiaille on kertynyt elinvuosiensa aikana myös kiinteää omaisuutta, jota voi tarvittaessa realisoida. Omat asunnot ovat jo velattomia ja varoja on aiempaa enemmän myös loma- tai sijoitusasunnoissa, Ulla Halonen toteaa.

Yli 80-vuotiaat seniorit säästävät muita senioreita useammin jättääkseen perintöä ja sitä nuoremmat erityisesti vararahastoksi tulevia rahantarpeita varten. Kulutustavaroiden hankkimiseksi säästävät yhtä lailla kaikenikäiset seniorit

Seniorit kokevat omaa taloudellista tilannettaan uhkaavia riskejä selvästi vähemmän kuin kahtena aikaisempana vuonna. Kuitenkin 42 prosenttia senioreista kokee riskien uhkaavan omaa talouttaan. Tämä on selvästi vähemmän kuin koko väestössä keskimäärin.

Senioreiden maksutavat muuttuvat hitaasti

Seniorikansalaiset ovat tähän saakka maksaneet ostoksensa tavallisimmin käteisellä. Pankkikortilla maksaminen on nyt kuitenkin noussut käteismaksamisen rinnalle yhtä yleiseksi maksutavaksi.

Pankkikonttorista käteistä nostavien senioreiden osuus on hieman vähentynyt. Tällä hetkellä pankin konttorista nostaa käteistä tavallisimmin 18 prosenttia yli 65-vuotiaista, 36 prosenttia ainakin joskus. Kaupan kassalta käteisen nostaminen on senioreilla edelleen harvinaista.