Seniorit ja finanssiala yhdistivät voimansa – millaisia ratkaisuja tarvitaan ikääntyneiden talous- ja digiosaamisen kohentamiseen?

Ikääntyneet itse, heidän läheisensä, viranomaiset ja monet muut ovat huolissaan ikääntyneiden selviytymisestä palvelujen nopeassa muutoksessa.
  • Ikäfoorumissa pohdittiin finanssialan, senioreiden ja seniorijärjestöjen edustajien kesken, miten ikääntyneiden finanssialaan liittyvää digi- ja asiointiosaamista voitaisiin parantaa.
  • Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn, Digi- ja väestötietoviraston, Vanhustyön keskusliiton sekä poliisin ja Suomen Pankin kanssa.

Ikäfoorumi on yhteistyön areena, jossa kattava joukko ikääntyneiden asioihin perehtyneitä asiantuntijoita ja seniorijärjestöjen jäseniä kokoontuvat yhteen keräämään senioreiden näkemyksiä finanssialan palveluista. Ensimmäinen ikäfoorumi vuonna 2018 järjestettiin työpajatyöskentelynä ikääntyneiden taloudellisesta varautumisesta Espoon Vanhusneuvoston ja Finanssiala ry:n aloitteesta yhdessä Vanhustyön Keskusliiton sekä eläkeläisjärjestöjen Eetun työvaliokunnan ja Valli ry:n ikäteknologiakeskuksen kanssa.

Joukko senioreita ja seniorijärjestöjen edustajia kokoontui Ikäfoorumissa pohtimaan, miten ikääntyneiden finanssialaan liittyvää digi- ja asiointiosaamista voitaisiin parantaa. Ikääntyneet itse, heidän läheisensä, viranomaiset ja monet muut ovat huolissaan ikääntyneiden selviytymisestä palvelujen nopeassa muutoksessa.

Oman talouden suunnittelu on tärkeä osa hyvään elämään ja ikääntymiseen varautumisessa. On tärkeää huolehtia, että kaikenikäisillä säilyy mahdollisuus ja osaaminen asioida finanssipalveluissa. Aktiivinen ja hyvinvointia lisäävä seniorielämä, myös digitaalisesti, tukee turvallista ikääntymistä.

Ikäfoorumissa talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista palautti mieliin sen, mitä tiedämme senioreiden talousosaamisesta digiympäristössä. FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimitusjohtaja Anu Koskenvuo puolestaan kertoi, miten arjen digi- ja asiointiosaamisen pulmat näkyvät FINEn neuvonnassa. Erityisasiantuntija Henriikka Eloluoto Digi- ja väestötietovirastosta tarttui lisäksi suomalaisten digiosaamiseen yleensä sekä digitalisoituvan yhteiskunnan vahvuuksiin ja kipupisteisiin.

“Ikääntyneet itse sekä heidän edustajansa nostivat esiin muun muassa pankki ja vakuutusasioinnin vaikeiksi kokemiaan asioita sekä pohtivat ratkaisuehdotuksia niihin. Myös maksaminen, huijaukset ja erilaiset digi- ja käyntiasioinnin pulmat askarruttivat. Ala sai paljon eväitä, miten kehittää palveluita entistä paremmiksi”, kertoo Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Päivi Luna.

Työpajoissa tarkasteltiin erityisesti digitaaliseen asiointiin liittyviä pulmia ja pohdittiin, miten finanssiala voisi viestinnällisesti parantaa nykytilannetta. Esillä oli myös digiasioinnin turvallisuus ja keinot, joilla senioreiden kohtaamia ongelmia voitaisiin konkreettisesti parantaa.

”On erityisen tärkeää, että mietimme yhdessä ikäihmisten kanssa heidän kohtaamiaan digiasioinnin ongelmia ja että yritämme löytää niihin myös yhdessä ratkaisuja”, työpajoja koordinoinut FA:n Luna sanoo.  

Työpajoissa kerättiin monia ehdotuksia ikääntyneiden digi- ja muun asiointiosaamisen kehittämisen tueksi. Osaamisen taidot ovat tärkeä tekijä ikääntyneiden taloudellisessa varautumisessa ja huijausten torjunnassa. Työpajojen annista julkaistaan myöhemmin raportti. Saatujen tietojen pohjalta päivitetään myös taloudellisen varautumisen opas, joka julkaistiin vuonna 2018.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan