Seniorityöntekijä on voimavara yritykselle sekä pelastus julkiselle taloudelle ja eläkejärjestelmälle

Tulevaisuudessa toimintakyky on määrittävämpi tekijä kuin ikä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa työntekijöistä pysyy työkykyisinä vanhuuseläkeikään asti ja jopa sen yli. Seniori-ikäisten työntekijöiden kokemus pitäisi myös nähdä yrityksen voimavarana. Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi puhui ikääntyneiden työnteosta eläkeyhtiö Ilmarisen tilaisuudessa 5. helmikuuta.

Ihmiset elävät pidempään ja väestörakenne vanhenee. Samaan aikaan väestö keskittyy muutamaan suureen kasvukeskukseen. Suomessa on osittain rahastoitu eläkejärjestelmä, joten työvoiman määrällä on suuri merkitys eläkkeiden rahoituksessa. Kun työikäisten määrä yhtä eläkeläistä kohden laskee, se kuormittaa paitsi julkista taloutta myös eläkejärjestelmää, jonka on saatava katettua paisuvat eläkemenot.

”Väestön elinvoima edellyttää, että jokaisen henkilökohtaista potentiaalia ja toimintakykyä tuetaan läpi elämän. Miten ihmiset saataisiin pysymään terveinä ja työkykyisinä mahdollisimman pitkään?” Kauppi kysyy.

Nykyiset seniorimme ovat onneksi edellistä ikäluokkaa vahvempia. Seniorimme ovat kansainvälisesti vertaillen hyvin koulutettuja, aiempaa terveempiä, tottuneita nykytekniikan käyttäjiä ja aktiivisia yhteiskunnallisten asioiden seuraajia. Olisiko sittenkin niin, että nuoret voisivat oppia työelämätaitoja kokeneemmilta kollegoiltaan?

”Elämänkokemus parantaa sosiaalisia taitoja ja konfliktitilanteiden hallintaa. Pitkä työura taas usein lisää sitoutumista työnantajaan”, Kauppi huomauttaa.

Väestön ikääntyminen voi tarjota teknologisen osaamisen Suomelle myös liikeideoita ja vientituotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi turvaranneke ja hoivakodin älylattia, joka tunnistaa ja hälyttää apua, jos sille kaatuu.

”Tulevaisuuden menestyjä on se maa, joka ensimmäisenä keksii, miten väestön ikääntyminen käännetään voimavaraksi.”

Tilaisuudessa julkaistiin myös Ilmarisen teettämä tutkimus, josta selvisi, että eläkeläiset kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi ja useimmat ovat varautuneet eläkeikään myös itse.

Taloudellinen tilanne huolestuttaa useampaa kuin joka kolmatta vastaajaa. Moni haluaa tehdä ansiotyötä eläkkeellä, ja joka kolmas on jossain muodossa sitä tehnytkin. Eläkeläisten mielestä työnteon lisäämiseksi tulisi muuttaa asenteita, verotusta ja työn tarjontaa

Ilmarisen kyselyyn vastasi 1 004 eläkeläistä joulukuussa 2020.