”Sijoittamisen verotus ei saa lisätä eriarvoisuutta”

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan asiantuntija Lyydia Kilpi peräänkuuluttaa finanssialalta sisäänrakennettua taistelua veronkiertoa ja rahanpesua vastaan. Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari muistuttaa alan sitoutuneen harmaan talouden ja veronkierron vastaiseen työhön. Molemmat osallistuvat Finanssiala ry:n järjestämään kansankapitalismia koskevaan keskusteluun Porin SuomiAreenalla.

​”Verojärjestelmän on pikemminkin vähennettävä kuin lisättävä eriarvoisuutta”, linjaa Kepan vero-oikeudenmukaisuus- ja yritysvastuuasiantuntija Lyydia Kilpi, kun häneltä tiedustelee kantaa sijoittamisen verotukseen. ”On ongelmallista, että suursijoittajille on käytännössä eri pelisäännöt kuin piensijoittajille. Verotuksen on oltava läpinäkyvää”, Kilpi painottaa.

Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari kaipaa tasapuolisuutta myös eri sijoitustuotteiden verotukseen. ”Esimerkiksi osakesijoittamista ei pidä suosia rahastosijoittamisen kustannuksella”, Kivisaari sanoo.

Hallitus on hiljan asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on perata eri sijoitusmuotojen verokohtelua. Esko Kivisaari kiittelee kovasti työryhmän perustamista ja toivoo sijoittamisen verottamisesta laaja-alaista keskustelua.

”Erityisen hyvä asia työryhmässä on se, että nyt esille otetaan kertamaksuisen lisäeläkkeen verotus”, Kivisaari sanoo. ”Tällä hetkellä kertamaksullista lisäeläkettä ei ole voinut lainkaan myydä sen järjettömän raskaan verotuksen vuoksi.”

”Ei verokilpailua, vaan verosotia”

Puhuttaessa kansainvälisestä verokilpailusta Kilpi kehottaa puhumaan pikemminkin verosodista.

”Kyse on ilmiöstä, jossa kaikki lopulta häviävät. Talous on globalisoitunut nopeammin kuin valtioiden välinen yhteistyö. Tarvitaan enemmän kansainvälistä yhteistyötä, jossa sovitaan verotuksellisista pelisäännöistä”, Kilpi sanoo.

Esko Kivisaaren mielestä kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan ennen kaikkea veropohjista päätettäessä – eli siis siitä, mitä kaikkea ylipäänsä verotetaan. ”Jos veropohjilla aletaan kilpailla, käy niin, ettei lopulta makseta veroa mihinkään”, Kivisaari toteaa.

Jos maiden välillä on suuria eroja veropohjassa, voivat yritykset siirtää tulonsa valikoiduilta osin veropohjaltaan rikkonaisiin maihin ja hyödyntää näin verotuksellisia aukkoja.

”Veroasteilla on kuitenkin voitava kilpailla, jotta talous pysyy virkeänä”, Kivisaari toteaa. Lyydia Kilpi rajoittaisi maiden välistä verokisaa yhteisöveron osalta sopimalla EU:n alueella yhteisöverolle lattiatason. Jäsenmailla olisi mahdollisuus verottaa yhteisöjä halutessaan lattiatasoa ankarammin.

Harmaaseen talouteen valkaisua – avoimuutta kaivataan lisää

Esko Kivisaaren mukaan finanssiala on sitoutunut vahvasti harmaan talouden vastaiseen työhön esimerkiksi edistämällä maksujen liikkumista muutoin kuin käteisellä sekä toimimalla erilaisten sähköisten laskutusjärjestelmien ja automaattisen viranomaisraportoinnin kannattajana.

”Erityisen hyvä uutinen oli vastikään se, että Suomi on allekirjoittanut monenkeskisen verosopimuksen, jolla estetään veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja. Tämän kaltainen työ on juuri sitä, mitä finanssiala kannattaa.”

Kilven mukaan suomalaispankkien toimintatavoissa on silti parantamisen varaa. Hänen mukaansa kattavaa kokonaiskuvaa pankkien vastuullisesta toiminnasta on vaikea saada, jolloin tietovuotojen rooli korostuu.

”Veronkierron ja rahanpesun vastaisen toiminnan pitäisi olla kaikessa pankkien toiminnassa sisäänrakennettuna. Omaa pesää ei voi ruveta puhdistamaan vasta silloin kun sotku on tullut julki”, Kilpi sanoo viitaten muun muassa Panaman papereiden tietovuotoon.

Lyydia Kilven ja Esko Kivisaaren ajatuksia verotuksesta ja sijoittamisesta kuulet lisää Porin SuomiAreenalla torstaina 13.7. klo 10.00 Antinkatu 5:ssä. Finanssiala ry:n järjestämän Kansankapitalismi – verokarhun vai ilmaston pelastus? -talk show’n juontaa Tuomas Enbuske. Kolmia jakautuvan talk show’n muita sijoittamisen verotuksesta keskustelijoita ovat Timo Harakka ja Elina Lepomäki. Lue lisää talk show’n ohjelmasta.