Sijoitukset suomalaisiin startupeihin Euroopan kärkeä

Suomalaisten startup- ja aikaisen vaiheen kasvuyritysten saamien pääomasijoitusten määrä on Euroopan kärjessä bruttokansantuotteeseen suhteutettuna. Asia käy ilmi Suomen pääomasijoitusyhdistyksen tuoreista tilastoista. Finanssialan näkökulmasta yritysrahoituksen monipuolistuminen on hyvä asia.

​Sijoitusten määrä oli jopa yli kaksinkertainen verrattuna Euroopan keskimääräisiin sijoituksiin. Myös pidemmällä aikavälillä, vuosina 2010–2014, suomalaisten kasvuyritysten saamat pääomasijoitukset olivat kärjessä heti Ruotsin jälkeen.

Suomalainen finanssisektori tervehtii kehitystä ilolla.

”Suomessa ja Euroopassa yleisemminkin yritysrahoitus on voimakkaasti pankkisidonnaista. On kaikkien etu, että rahoituskanavat monipuolistuvat. Se auttaa poistamaan rahoituksen katvealueita, joita uusi sääntely on synnyttänyt”, kommentoi Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila.