Sijoituspalveluiden tarjonnan pelisäännöt tarkentuvat

Alkuvuonna voimaan tuleva EU-sääntely tiukentaa sijoituspalveluiden ja -tuotteiden tarjonnan menettelytapoja. Yksityiskohtaisemmalla sääntelyllä halutaan parantaa sijoittajansuojaa ja korostaa, ettei palvelun tarjoajan etu saa mennä asiakkaan edun edelle.

Alkuvuoden sääntelypaketti ei sinänsä mullista sijoituspalveluiden tarjontaa. Periaatteet ovat voimassa jo monilta osin. Uudistukset kuitenkin tarkentavat vaatimuksia ja tekevät niistä yksityiskohtaisempia.

”Sääntely esimerkiksi edellyttää sijoitusneuvojilta aiempaa huomattavasti tarkemmin määriteltyä tietämystä ja pätevyyttä tehtävään. Finanssiala ry on suositellut pätevyyden takaavien APV 1 ja 2 -tutkintojen suorittamista jo vuodesta 2014”, muistuttaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta.

Pekonen-Ranta toivoo, että yksityiskohtaistuva sääntely ehkäisisi ylilyöntejä, joita on tänä vuonna tullut jonkin verran julkisuuteen. Monet palveluntarjoajat ovatkin jo muuttaneet menettelytapojaan. ”Palkitsemiskäytännöt eivät saa kannustaa myyjiä asiakkaan edun vastaiseen toimintaan. Asiakkaan tarpeet ja taustat on aina huolellisesti selvitettävä. Sijoituspalveluita tarjoavien yhtiöiden sisäisten prosessien on entistä tarkemmin tuettava näitä tavoitteita.”

Asiakkaalle on muun muassa annettava tarkempaa tietoa sijoitusneuvon luonteesta ja siitä, mitä tuotteita analysoidaan. Sijoitustuotteiden ja neuvojen kulut on eriteltävä tarkemmin. Palveluprosessi tulee myös dokumentoida ja analysoida eturistiriitojen syntymisen riskejä.

Alkuvuoden sääntelyuudistukset koostuvat useasta direktiivistä ja niiden kansallisesta täytäntöönpanosta. Sijoituspalveluiden ja -tuotteiden myynnin menettelytapojen lisäksi uudistetaan sijoitusvakuutusten ja muiden vakuutusten myyntimenettelyt. Sijoitusvakuutusten myyntiprosessit yhtenäistetään pitkälti muiden sijoitustuotteiden menettelyiden kanssa. Sijoitustuotteiden ja sijoitusvakuutusten osalta helpotetaan vertailumahdollisuuksia sijoitustuotteiden välillä. Finanssivalvonta saa myös lisää työkaluja valvontaan ja muun muassa mahdollisuuden kieltää sijoitustuotteen myynti ja markkinointi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat